Katalog oraz cennik badań diagnostycznych Immuno Lab

Odbiór wyników badań jest bezpłatny oraz dostępny na stronie diag.pl.

Badania ogólne

Kod badania Nazwa badania Cena
1 Mocz – badanie ogólne 12,00
2 OB 8,00
3 Morfologia krwi (pełna 5diff) 13,00
4 Morfologia krwi (podstawowa) 12,00
5 Rozmaz krwi (manualnie) 10,00
6 PT (INR) 11,00
7 APTT 11,00
8 Fibrynogen 16,00
9 D-dimery, ilościowo 45,00
10 Glukoza 10,00
11 Elektrolity (Na, K) 18,00
12 Sód 10,00
13 Potas 10,00
14 Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 32,00
15 Cholesterol całkowity 10,00
16 Cholesterol HDL 11,00
17 Cholesterol LDL met, bezpośrednią 18,00
18 Trójglicerydy 10,00
19 Próby wątrobowe 46,00
20 ALT 10,00
21 AST 10,00
22 Fosfataza zasadowa 11,00
23 Bilirubina całkowita 10,00
25 Bilirubina wolna (pośrednia) 20,00
26 GGTP 11,00
27 Cholinoesteraza 18,00
28 Dehydrogenaza mleczanowa 14,00
29 Amoniak 80,00
30 Lipaza 15,00
31 Amylaza 12,00
32 Mocznik 10,00
33 Kreatynina+eGFR 10,00
34 Klirens kreatyniny 15,00
35 Cystatyna C 85,00
36 Kwas moczowy 11,00
37 Białko całkowite 11,00
38 Albumina 12,00
39 Proteinogram 30,00
40 Żelazo 10,00
41 Ferrytyna 32,00
42 Wapń całkowity 11,00
3412 Wapń zjonizowany *pobranie tylko w lab.centralnym 25,00
44 Chlorki 15,00
45 Fosfor nieorganiczny 11,00
46 Magnez 11,00
98 Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) 30,00
3699 Osmolalność surowicy – wyliczane 30,00
543 Osmolalność moczu 30,00
3402 Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo 40,00
567 Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 60,00
3425 Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 450,00

Badania kału

Kod badania Nazwa badania Cennik
50 Kał – badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, pH + resztki pokarmowe) 35,00
51 Kał – resztki pokarmowe 25,00
52 Kał – pasożyty (1 ozn.) 25,00
3234 Badanie kału – pasożyty jelitowe – Parasept SP 32,00
54 Kał – G. lamblia met. ELISA 36,00
55 Kał – krew utajona (bez diety) 26,00
58 Kał – rota i adenowirusy 45,00
59 Kał – norowirusy 50,00
3194 Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale 60,00
402 Helicobacter pylori w kale 38,00
404 Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA) 85,00
582 Elastaza trzustkowa w kale 160,00
584 Kalprotektyna w kale met.ELISA 135,00
590 Laktoferyna w kale met.ELISA 170,00
589 M2-PK w kale met.ELISA 220,00
1256 Posiew kału w kierunku Campylobacter 120,00
1260 Campylobacter antygen w kale 100,00
1270 Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale 100,00
3232 KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału 500,00
3221 KyberKompaktPRO 780,00
3763 Zonulina 390,00

Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych

Kod badania Nazwa badania Cennik
61 CRP, ilościowo 18,00
63 Prokalcytonina, ilościowo 100,00
65 ASO, ilościowo 20,00
67 RF, ilościowo 20,00
68 RF, jakościowo 18,00
69 Odczyn Waalera-Rosego 20,00
70 Anty-CCP 70,00
252 HLA-B 27 195,00

Diagnostyka chorób tarczycy

Kod badania Nazwa badania Cennik
100 TSH 22,00
101 FT4 23,00
102 FT3 23,00
103 T4 25,00
104 T3 25,00
105 Anty-TPO 40,00
106 Anty-TG 40,00
107 P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 65,00
108 Tyreoglobulina 50,00
3345 Odwrotna trójjodotyronina (rT3) 150,00

Diagnostyka prenatalna i inne z zakresu ginekologii

Kod badania Nazwa badania Cennik
3900 Harmony Test – genetyczny test przesiewowy 2550,00
4957 SANCO RhD Test 350,00
4959 SANCO Test Prenatalny 2300,00
4960 SANCO PLUS Test Prenatalny 2860,00
4965 SANCO Test Prenatalny oraz czynnik RhD płodu 2650,00
4966 SANCO PLUS Test Prenatalny oraz czynnik RhD płodu 3200,00
Raport oceny ryzyka wad chromosomalnych
117,119,120 Dla I-go trym.T.podw.(PAPP-A, free-BHCG)+rap.PRISCA 160,00
116,118,120,205 Dla II-go trym.T.potrójny(AFP,HCG,uE3)+rap.PRISCA 160,00
3322 PAPP-A (wg FMF) 150,00
3321 Wolna podjednostka HCG-beta (wg FMF) 150,00

Badania materiału poronnego

Kod badania Nazwa badania Cennik
3856 Badanie materiału z poronienia – badanie aneuploidii chromosomowych(X,Y,13,18,21,16,15,22) met. QF-PCR 950,00
5003 Weryfikacja jakości materiału poronnego 120,00
3816 Określenie płci płodu, met. PCR 395,00
4899 Badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy (aCGH) 1950,00

Inne

130 Kariotyp, badanie cytogenetyczne 480,00
4251 Analiza aberracji (liczby i struktury) oraz mikroaberracji chromosomowych w diagnostyce wad wrodzonych – mikromacierz kliniczna CGH 1700,00
3248 Profil limfocytarny podstawowy (T,B,NK,T pom.,T supr.) 500,00
3283 P/c. blokujące MLR 780,00
3458 Ocena równowagi cytokin Th1/Th2 – test CBA 550,00
3648 Typowanie molekularne KIR 500,00

Stan przedrzucawkowy, preeklampsja

3326 sFlt-1 (rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1) 170,00
3327 PLGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu 170,00
3328 Indeks (sFlt-1/ PLGF ) 290,00

Pakiety infekcyjne, pojedyncze badania infekcyjne met. PCR z wymazu

Kod badania Nazwa badania Cennik
358 HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 180,00
367 Mycoplasma hominis – jakościowo PCR 175,00
379 Mycoplasma genitalium met. PCR 175,00
391 Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 175,00
392 Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) met.PCR, jakościowo 175,00
393 Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 175,00
3127 Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum, HPV 310,00
3128 Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum 245,00
3158 Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.hominis, U.urealyticum 245,00
4902 Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, N.gonorrhoeae 210,00
3119 Panel urogenitalny 6 patogenów met.PCR (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, Mycoplasma genitali, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyt/ Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis) 390,00

Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych

Kod badania Nazwa badania Cennik
160 Parathormon (intact) 40,00
161 Kalcytonina 60,00
162 Osteokalcyna 60,00
163 Fosfataza kwaśna 12,00
164 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 30,00
165 C-telopeptyd kolagenu typu I 180,00
166 Pyrylinks D w moczu 100,00
167 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 150,00
168 Witamina D metabolit 25(OH) 55,00
3447 Beta-Crosslaps (beta-CTX) ( ilościogo oznaczania produktów degradacji kolagenu typu I oraz pomocniczo do oceny resorpcji kostnej) 125,00
3463 P1NP całkowity (monitorowaeia leczenia osteoporozy u kobiet po menopauzie i pacjent z w rozpoznaną chorobą Pageta) 115,00

Inne choroby i metabolity

Kod badania Nazwa badania Cennik
170 ACTH 45,00
171 Kortyzol 40,00
172 Kortyzol w DZM 40,00
173 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00
174 17-ketosteroidy w DZM 100,00
175 Aldosteron 60,00
176 Aldosteron w DZM 65,00
177 Aktywność reninowa osocza 70,00
181 Katecholaminy (A,NA,D) w DZM met.HPLC 200,00
183 Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) 170,00
3719 Alfa1-mikoglobulina w moczu 110,00
3723 Alfa – 2 makroglobulina 85,00
3330 Adrenalina – pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta 100,00
3331 Adrenalina w DZM 100,00
3332 Noradrenalina – pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta 110,00
3333 Noradrenalina w DZM 110,00
3334 Metanefryna w DZM 90,00
3335 Normetanefryna w DZM 90,00
3426 Kwas homogentyzynowy w DZM 280,00
184 Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) 100,00
185 Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) 150,00
190 Hormon wzrostu 50,00
191 IGF BP3 130,00
192 IGF-1 75,00
193 Gastryna 70,00
195 Serotonina 70,00
196 Serotonina w DZM 70,00
877 Tryptaza 165,00
194 Leptyna 95,00
573 Porfiryny całkowite w moczu (uroporfiryny, korpoporfiryny w DZM, kwas deltaaminolewulinowy,porfobilinogen w porcji) 150,00
572 Kwas deltaaminolewulinowy 150
3905 Porfobilinogen w DZM 150
553 Kwas hipurowy w moczu 170,00
3337 Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM 120
3469 Metabolity katecholamin (VMA, HVA, 5-HIAA) 200
3336 Profil steroidowy w DZM met. GC/MS 500
577 Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS 350
3350 Wazopresyna 220

Układ krzepnięca

Kod badania Nazwa badania Cennik
655 Antykoagulant toczniowy 140,00
224 Czynnik krzepnięcia II, aktywność*** 100,00
225 Czynnik krzepnięcia V, aktywność *** 100,00
226 Czynnik krzepniecia VII, aktywność*** 100,00
227 Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność*** 100,00
228 Czynnik krzepnięcia IX, aktywność*** 100,00
229 Czynnik krzepnięcia X, aktywność*** 100,00
230 Czynnik krzepnięcia XI, aktywność*** 100,00
231 Czynnik krzepnięcia XII, aktywność*** 100,00
232 Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność 120,00
233 Czynnik von Willebranda – stężenie*** 90,00
3373 Czynnik von Willebranda – aktywność 100,00
235 Antytrombina III, aktywność 40,00
237 Białko C, aktywność 100,00
3368 Oporność na aktywne białko C 120,00
238 Białko S wolne 100,00
239 Czynnik V Leiden met.PCR 250,00
3821 Nadkrzepliwość wrodzona ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 GA genu protrombiny) 400,00
3859 Nadkrzepliwość panel rozszerzony (czynnik V Leiden G1691A, mutacja G20210A genu protrombiny, czynnik V R2 H1299R, mutacja MTHFR C677T, mutacja MTHFR A1298C, mutacja 675 (4G/5G) w genie PAI-1 (SERPINE1)) 600,00
3372 Aktywność anty-Xa 160,00

Infekcje - badania met. PCR pobieramy w systemie zamkniętym

Kod badania Nazwa badania Cennik
300 HBs antygen -test przesiewowy, w przypadku konieczności  weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 499 22,00
301 HBs przeciwciała 32,00
499 HBs antygen, test potwierdzenia *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 300 55,00
302 HBe antygen 40,00
303 HBe przeciwciała 40,00
304 HBc przeciwciała całkowite 44,00
305 HBc przeciwciała IgM 44,00
306 HBV met. PCR, ilościowo 350,00
307 HBV met. PCR, jakościowo 180,00
309 HBV DNA met. PCR, lekooporność na lamiwudynę 490,00
3170 HBV DNA met. PCR, lekooporność na entekawir 490,00
5008 HBV met. PCR, ilościowo + jakościowo 490,00
310 HCV przeciwciała 40,00
311 HCV met. PCR, ilościowo 350,00
312 HCV met. PCR, jakościowo 180,00
313 HCV met. PCR, genotypowanie 450,00
3534 HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo + genotypowanie 480,00
317 HAV przeciwciała całkowite 55,00
318 HAV przeciwciała IgM 55,00
3744 HEV IgM 130,00
5215 HEV IgG 130,00
320 HIV Ag/Ab (Combo)-test przesiewowy, w przypadku konieczności  weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 321 48,00
321 HIV  test potwierdzenia met. western-blot *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 320 300,00
322 HIV met. PCR, ilościowo 450,00
324 HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka) 170,00
330 Kiła (Treponema pallidum) test przesiewowy RPR/VDRL 16,00
331 Kiła (Treponema Pallidum), testy potwierdzenia (FTA, TPHA,VDRL,FTA, ABS) 120,00
332 Kiła (Treponema pallidum), FTA 55,00
333 Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG 75,00
334 Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM 75,00
335 Kiła (Treponema pallidum), TPHA 55,00
336 Kiła (Treponema pallidum), VDRL 16,00
337 Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS 55,00
338 Kiła (Treponema pallidum) przeciwciała IgG/IgM 30,00
340 Toksoplazmoza IgG 36,00
341 Toksoplazmoza IgM 36,00
342 Toksoplazmoza IgA 70,00
343 Toksoplazmoza IgG, awidność 80,00
344 Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo 220,00
345 Różyczka (Rubella virus) IgG 36,00
346 Różyczka (Rubella virus) IgM 36,00
347 Różyczka (Rubella virus) IgG awidność 160,00
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG 38,00
351 CMV (Cytomegalovirus) IgM 38,00
352 CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność 65,00
353 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 350,00
354 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 220,00
3180 CMV DNA w moczu 160,00
355 HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 45,00
356 HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 45,00
358 HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 200,00
362 Mononukleoza zakaźna, jakościowo 30,00
360 EBV (Epstein-Barr virus) IgG 50,00
361 EBV (Epstein-Barr virus) IgM 50,00
363 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 400,00
364 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 250,00
365 EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA 80,00
366 EBV (Epstein-Barr virus) IgG  EA 80,00
3173 EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM profil (awidność EBV CA IgG,EBV CA IgG,EBV CA IgM,EBV EA IgG,EBNA IgG) 120,00
370 Mycoplasma pneumoniae IgG 45,00
371 Mycoplasma pneumoniae IgM 45,00
3142 Mycoplasma pneumoniae IgA 70,00
373 Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 180,00
379 Mycoplasma genitalium met. PCR 175,00
380 Chlamydia pneumoniae IgG 60,00
381 Chlamydia pneumoniae IgM 60,00
382 Chlamydia pneumoniae IgA 60,00
384 Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo 160,00
1250 Chlamydia pneumonia met. Immunofluorescencji 90,00
386 Chlamydia trachomatis IgG 45,00
387 Chlamydia trachomatis IgM 45,00
388 Chlamydia trachomatis IgA 50,00
391 Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 175,00
393 Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 175,00
398 Helicobacter pylori, test oddechowy-*pobranie lab centralne 280,00
399 Helicobacter pylori- jakościowo 30,00
400 Helicobacter pylori IgG 40,00
401 Helicobacter pylori IgA 48,00
402 Helicobacter pylori w kale 38,00
405 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 60,00
406 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 60,00
407 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 60,00
409 Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF 180,00
414 Grypa typ A IgG 125,00
415 Grypa typ A IgM 125,00
416 Grypa typ B IgG 125,00
417 Grypa typ B IgM 125,00
427 Grypa typ A i B antygeny 60,00
428 Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo 250,00
5213 Paragrypa typ 1 IgG 135,00
5214 Paragrypa typ 2 IgG 135,00
426 Paragrypa typ 3 IgG 135,00
468 Coxsackie typ A i B IgG met.IIF 75,00
469 Coxsackie typ A i B IgM met.IIF 75,00
420 Odra (Morbilli virus) IgG 65,00
421 Odra (Morbilli virus) IgM 65,00
422 Ospa (Varicella zoster virus) IgG 95,00
423 Ospa (Varicella zoster virus) IgM 95,00
424 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 60,00
425 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 60,00
3129 Malaria, jakościowo 100,00
3168 Hantavirus IgM, met.ELISA 100,00
3169 Hantavirus IgG, met.ELISA 100,00
430 Borelioza IgG 40,00
431 Borelioza IgM 40,00
432 Borelioza IgG met. Western-blot 110,00
433 Borelioza IgM met. Western-blot 110,00
434 Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 170,00
434 Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo – badanie kleszcza 170,00
3141 Borelioza CD57 220,00
3205 Borrelia burgdorferi – rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI) western-blot IgM IgG 400,00
3213  Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia 150,00
438 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met.ELISA 100,00
3584 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA 100,00
3143 Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF 150,00
3144 Anaplasma phagocytophilum Igm met. IIF 150,00
3145 Babesia microti IgG met. IIF 165,00
3146 Babesia microti IgM met. IIF 165,00
3120 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF 165,00
3121 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF 165,00
3109 Panel koinfekcji w boreliozie met.ELISA, IIF (Bartoneloza IgG,Babeszjoza IgG,Anaplazmoza IgG,Jersinioza IgG,Mykoplazmoza IgG i IgM, Chlamydioza IgG) 605,00
3212 Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR 320,00
435 Bruceloza IgG 50,00
436 Bruceloza IgM 50,00
3139 Listeria monocytogenes, IgG met.IIF 100,00
3472 Listeria monocytogenes, IgA met. IIF 60,00
3473 Listeria monocytogenes, IgM met. IIF 60,00
443 Leptospiroza 210,00
3151 Yersinia enterocolitica IgG 70,00
3152 Yersinia enterocolitica IgM 70,00
3153 Yersinia enterocolitica IgA 70,00
3148 Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG, IgM, IgA met. ELISA 200,00
454 Salmonella IgG, IgM, IgA 200,00
459 Parvovirus B19 IgG, IgM met.ELISA 165,00
3171 Parvowirus B19 IgG met. ELISA 100,00
3172 Parvowirus B19 IgM met. ELISA 100,00
1249 RSV (Respiratory syncytial virus), antygen 60,00
466 RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF 80,00
467 RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF 80,00
476 Tężec (Clostridium tetanii) IgG 200,00
480 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 85,00
3206 Toksokaroza canis i cati IgG (ELISA) 170,00
3224 Toksokaroza canis i cati IgA (ELISA) 200,00
3195 Toksocaroza (Toxocara canis) IgG, awidność 280,00
485 Giardia lamblia IgM i IgG 125,00
488 Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo 150,00
489 Candida- Antygen krążący 165,00
3218 Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo 220,00
496 Aspergillus- Antygen krążący 150,00
481 Włośnica (Trichinella spiralis) IgG 150,00
482 Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 100,00
483 Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western-blot 330,00
698 Tasiemiec IgG, met.ELISA (Cestoza) 60,00
3150 P/c. p. gliście ludzkiej IgG (Ascaris lumbricoides hominis) 50,00
2700 Nużyca, demodekoza 65,00
3131 Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgG 110,00
3132 Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgM 110,00
3133 Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgA 110,00
3134 Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA 250,00
3130 Legionella pneumophila, antygen w moczu 150,00
1327 Quantiferon TB, test IGRA 300,00
1268 Clostridium difficile, toksyna A/B w kale 70,00
1270 Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale 95,00
3174  Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA 260,00
3199 Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA 290,00
3750 HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT 330,00
3140 Profil reumatyczny IgG met. IIF (Varicella, Grypa A(H1N1), Grypa A(H3N3), Grypa B, Yersinia, Toxoplasma, B affzelii, B burgdorferi, B garinii, Chlamydia) 180,00
4850 Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowo 130,00
4858 Koronawirus SARS-CoV-2, odpowiedź komórkowa, T-SPOT 600,00
4861 Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM, półilościowo 110,00
4865 Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, półilościowo 190,00
4866 Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, test immunochromatograficzny 90,00
4855 Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała total IgG,M, test przesiewowy (Roche) – bez podziału na klasy 90,00
4854 Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy 110,00
4868 SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR 275,00

Diagnostyka chorób genetycznych met. PCR, ustalenie ojcostwa

Kod badania Nazwa badania Cennik
900 Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby 650,00
901 Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne – dodatkowa osoba 290,00
902 Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób + profil genetyczny (16 loci) 850,00
906 Hemochromatoza met. PCR 550,00
908 Niepłodność męska, azoospermia, oligoospermia (badanie regionu AZF) 500,00
909 Apo E genotyp. ocena skł. do wyst. Alzheimera/dzie. skł. do miaz. met. PCR 300,00
3822 Zespół Gilberta 250,00
897 Celiakia (HLA DQ2/DQ8/DRB4) 350,00
252 HLA-B 27 195,00
3819 Niedosłuch (badanie mutacji 35delG, 310del14, IVS1+1G>A oraz mutacji rzadkich w części kodującej genu GJB2) met. PCR 380,00
3839 Łuszczyca (HLA-Cw6) 350,00
3840 Zespół Retta 600,00
3841 Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie (FMR1), bad. Przesiewowe (Zespół łamliwego chromosomu X) 350,00
899 Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska 500,00
3825 Mutacje w genie CFTR (F508del, 70 mutacji) niepłodność męska 300,00
3848 Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B) 250,00
241 Termolabilny wariant MTHFR 280,00
240 Mutacja 20210 G-A genu protrombiny 250,00
239 Czynnik V Leiden 250,00
3998 Polimorfizm R2 genu czynnika V (badanie uzupełniające przy dodatnim Czynniku V Leiden(bad.239)) 200,00
3821 Nadkrzepliwość wrodzona ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 GA genu protrombiny) 400,00
3859 Nadkrzepliwość panel rozszerzony (czynnik V Leiden G1691A, mutacja G20210A genu protrombiny, czynnik V R2 H1299R, mutacja MTHFR C677T, mutacja MTHFR A1298C, mutacja 675 (4G/5G) w genie PAI-1 (SERPINE1)) 600,00
3811 Mutacje w genie CYP1B1 (Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: piersi, jelita grubego, pęcherza moczowego, płuca, krtani – analiza mutacji genu CYP1B1 (142G/G, 355T/T, 4326C/C )) 300,00
3867 Fruktozemia wrodzona- mutacje A150P i A175D w genie ALDOB -met. PCR 250,00
3868 Polimorfizm4g/5g w genie PAI-1 (SERPINE1) 250,00
3824 Nietolerancja laktozy typu dorosłego (Analiza polimorfizmu -13910C>T w genie LCT) met.PCR 270,00
3670 NOD2 – badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna 490,00
3668 APC – podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego 490,00
3791 TP53 badanie mutacji germinalnych w genie TP53 590,00
3792 CDKN2A – badanie mutacji genu CDKN2A 640,00
4434 Choroba Niemanna-Picka typ A/B (gen SMPD1 – cały) 900,00
3820 Czerwienica prawdziwa i inne choroby mieloproliferacyjne- badanie mutacji V617F w genie JAK2 350,00

Alergologia

Kod badania Nazwa badania Cennik
700 IgE całkowite 32,00
701 Eozynofilia bezwzględna (manualnie) 25,00
3894 Diaminooksydaza (DAO) aktywność 250,00
3895 Histamina 250,00
704 Panel alergenów – mieszany BIOCHECK (20 alergenów) 160,00
705 Panel alergenów pokarmowych BIOCHECK (20 alergenów) 160,00
706 Panel alergenów oddechowych BIOCHECK (20 alergenów) 160,00
805 Panel alergenów – mieszany EUROLINE (28 alergenów) 180,00
806 Panel alergenów pokarmowych EUROLINE (21 alergenów) 180,00
807 Panel alergenów oddechowych EUROLINE (21 alergenów) 180,00
707 Panel oddechowy III (10 alergenów) 130,00
708 Panel pokarmowy III (10 alergenów) 130,00
709 Panel pokarmowy IV (10 alergenów) 130,00
754 Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) 100,00
755 Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) 100,00
756 Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) 100,00
757 Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) 100,00
758 Panel atopowy (20 alergenów) 170,00
765 Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) 100,00
766 Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) 100,00
767 Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) 100,00
768 Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) 100,00
769 Panel mleko krowie plus gluten 110,00
781 Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów met. Immunoblot (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza; komponenty: alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, laktoferyna, owomukoid, owoalbumina, konalbumina, lizozym, Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h9, Bet v1, CCD) 160,00
782 Panel pokarmowy, białka mleka (6 alergenów) 130,00
710 IgE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych 55,00
711 IgE sp. TP9 – mieszanka drzew 55,00
712 IgE sp. WP3 – mieszanka chwastów 55,00
713 IgE sp. MP1 – mieszanka pleśni 55,00
714 IgE sp. FP2 – mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 55,00
715 IgE sp. EP71 – mieszanka pierza 55,00
716 IgE sp. EP1 – mieszanka naskórków 55,00
717 IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych 55,00
718 IgE sp. FP5 – mieszanka żywności (dziecięca) 55,00
722 IgE sp. GP3 mieszanka traw 3 55,00
723 Panel atopowy- 30 alergenów 250,00
724 Panel – jady owadów (Pszczoła,Osa,Szerszeń,Komar,Meszka) 100,00
725 IgE sp. D1 – Dermatophagoides pteronyssinus 38,00
726 IgE sp. D2 – Dermatophagoides farinae 38,00
727 IgE sp. D70 – Acarus siro 38,00
728 IgE sp. D71 – Lepidoglyphus destructor 38,00
729 IgE sp. D72 – Tyrophagus putescientiae 38,00
730 IgE sp. E7 – odchody gołębia 38,00
733 IgE sp. H2 – mieszanka kurzu domowego (Greer) 38,00
732 IgE sp. I6 – karaluch – prusak 38,00
734 IgE sp. odchody kanarka 80,00
735 IgE sp. E1 – sierść kota 38,00
736 IgE sp. E2 – sierść psa 38,00
737 IgE sp. E3 – sierść konia 38,00
738 IgE sp. E201 – pióra kanarka 38,00
739 IgE sp. E70 – pierze (pióra gęsi) 38,00
740 IgE sp. E78 – pióra papużki falistej 38,00
741 IgE sp. E86 – pióra kaczki 38,00
742 IgE sp. E84 – naskórek chomika 38,00
743 IgE sp. E82 – naskórek królika 38,00
744 IgE sp. E81 – naskórek owcy 38,00
745 IgE sp. E6 – naskórek świnki morskiej 38,00
746 IgE sp. E5 łupież psa 38,00
750 IgE sp. G3 – kupkówka pospolita 38,00
751 IgE sp. G4 – kostrzewa łąkowa 38,00
752 IgE sp. G6 – tymotka łąkowa 38,00
753 IgE sp. G12 – żyto (pyłki) 38,00
760 IgE sp. T3 – brzoza 38,00
761 IgE sp. T4 – leszczyna 38,00
762 IgE sp. T2 – olcha 38,00
763 IgE sp. T14 – topola 38,00
764 IgE sp. T12 – wierzba 38,00
770 IgE sp. W9 – babka lancetowata 38,00
771 IgE sp. W6 – bylica pospolita 38,00
772 IgE sp. W10 – komosa biała 38,00
773 Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów met. Immunoblot (tymotka łąkowa, brzoza- komponenty Phl p1, p5, p7, p12, Bet v1, v2, v4, v6, CCD) 180,00
775 IgE sp. M6 – Alternaria tenuis 38,00
776 IgE sp. M3 – Aspergillus fumigatus 38,00
777 IgE sp. M5 – Candida albicans 38,00
778 IgE sp. M2 – Cladosporium herbarum 38,00
779 IgE sp. M4 – Mucor racemosus 38,00
780 IgE sp. M1 – Penicillium notatum 38,00
785 IgE sp. F1 – białko jajka 38,00
786 IgE sp. F245 – jajko całe 38,00
787 IgE sp. F75 – żółtko jajka 38,00
788 IgE sp. F76 – alfa laktoalbumina 38,00
789 IgE sp. F77 – beta laktoglobulina 38,00
790 IgE sp. F78 – kazeina 38,00
791 IgE sp. F2 – mleko krowie 38,00
792 IgE sp. F81 – ser cheddar 38,00
794 IgE sp. F 236 Serwatka 100,00
795 IgE sp. F360 jogurt 38,00
796 IgE sp. F79 – gluten (gliadyna) 38,00
797 IgE sp. F11 – gryka 38,00
798 IgE sp. F6 – jęczmień 38,00
799 IgE sp. F8 – kukurydza 38,00
801 IgE sp. F4 – pszenica 38,00
802 IgE sp. F9 – ryż 38,00
803 IgE sp. F14 – soja 38,00
804 IgE sp. F5 – żyto 38,00
808 IgE sp. F88 – baranina 38,00
809 IgE sp. F284 – indyk 38,00
810 IgE sp. F83 – kurczak 38,00
811 IgE sp. F26 – wieprzowina 38,00
812 IgE sp. F27 – wołowina 38,00
813 IgE sp. F3 – dorsz 38,00
814 IgE sp. F40 – tuńczyk 38,00
816 IgE sp. F24 krewetka 38,00
818 IgE sp. F15 – fasola 38,00
819 IgE sp. F12 – groch 38,00
820 IgE sp. F31 – marchew 38,00
821 IgE sp. F244 – ogórek 38,00
822 IgE sp. F86 – pietruszka 38,00
823 IgE sp. F25 – pomidor 38,00
824 IgE sp. F85 – seler 38,00
825 IgE sp. F35 – ziemniak 38,00
826 IgE sp. F48 – cebula 38,00
830 IgE sp. F92 – banan 38,00
831 IgE sp. F94 – gruszka 38,00
832 IgE sp. F49 – jabłko 38,00
833 IgE sp. F84 – kiwi 38,00
834 IgE sp. F33 – pomarańcza 38,00
835 IgE sp. F44 – truskawka 38,00
836 IgE sp. F237 morela 38,00
837 IgE sp. F259 winogrona 38,00
839 IgE sp. F105 – czekolada 38,00
840 IgE sp. F93 – kakao 38,00
841 IgE sp. F221 – kawa 38,00
842 IgE sp. F403 – drożdże browarnicze 38,00
843 IgE sp. F89 – musztarda 38,00
844 IgE sp. F277 – koperek 38,00
845 IgE sp. F280 – pieprz czarny 38,00
846 IgE sp. F17 – orzech leszczyny 38,00
847 IgE sp. F256 – orzech włoski 38,00
848 IgE sp. F13 – orzech ziemny 38,00
849 IgE sp. F20 migdały 38,00
855 IgE sp. I3 – jad osy 38,00
856 IgE sp. I1 – jad pszczoły 38,00
857 IgE sp. I5 – jad szerszenia europejskiego 38,00
858 IgE sp. I71 – jad komara 38,00
859 IgE sp. I73 – Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 38,00
865 IgE sp. O1 – bawełna 38,00
866 IgE sp. K20 – wełna 38,00
867 IgE sp. K82 – latex 38,00
868 IgE sp. K74 jedwab 38,00
869 IgE sp. K80 formaldehyd 38,00
870 IgE sp. C204 – amoxycylina 38,00
863 IgE sp. C223 – sulfamethoxazol 120,00
871 IgE sp. C216 – doksycyklina 120,00
873 IgE sp. U209 – paracetamol 120,00
874 IgE sp. C212 – erytromycyna 120,00
875 IgE sp. P1 – glista ludzka 38,00
3984 IgE sp. B312 Laktoza 150,00
3959 Panel orzeszki ziemne DPA-Dx, 8 alergenów 170,00
3963 Panel orzeszki ziemne, 6 alergenów – POLYCHECK 170,00
3964 Panel komponenty jaja kurzego – POLYCHECK 170,00
3948 Panel pyłki, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) EMMA 170,00
3743 Panel rekombinanty roztocze Polycheck 200,00

Badania z moczu

Kod badania Nazwa badania Cennik
1 Mocz – badanie ogólne 12,00
265 Białko Bence’a-Jonesa w moczu 20,00
275 Białko w DZM 14,00
276 Glukoza w DZM 14,00
277 Wapń w DZM 14,00
278 Fosfor nieorganiczny w DZM 14,00
279 Magnez w DZM 14,00
280 Mocznik w DZM 14,00
281 Kreatynina w DZM 14,00
282 Kwas moczowy  w DZM 14,00
283 Sód i potas w DZM 20,00
284 Chlorki  w DZM 18,00
285 Białko w moczu 12,00
286 Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 12,00
287 Wapń w moczu 12,00
288 Fosfor nieorganiczny w moczu 12,00
289 Magnez w moczu 12,00
290 Mocznik w moczu 12,00
291 Kreatynina w moczu 12,00
292 Kwas moczowy w moczu 12,00
293 Sód i potas w moczu 18,00
294 Chlorki w moczu 16,00
295 Amylaza w moczu 14,00
297 Liczba Addisa 25,00
299 Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) 25,00
3501 Weryfikacja- glukoza w moczu 10,00
948 Kamienie moczowe, analiza chemiczna 50,00
115 Test ciążowy 15,00

Badania podstawowe i biochemiczne z płynu jamy ciała oraz PMR

Kod badania Nazwa badania Cennik
920 Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne
921 Płyn z jamy ciała – badanie ogólne
923 Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. Klasyczną
928 Albumina w płynie z jamy ciała
3581 Amylaza w płynie z jam ciała
3852 Dehydrogenaza mleczanowa w płynie z jam ciała
912 Białko oligoklonalne w PMR 350,00

Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca

Kod badania Nazwa badania Cennik
75 CK 16,00
76 CK-MB, aktywność 25,00
77 CK-MB, mass 35,00
74 hs Troponina I 35,00
79 Troponina T 35,00
80 Mioglobina 55,00
81 NT pro-BNP 110,00
82 BNP 80,00
83 Homocysteina 60,00

Hematologia i diagnostyka anemii

Kod badania Nazwa badania Cennik
3 Morfologia krwi (pełna 5diff) 13,00
4 Morfologia krwi (podstawowa) 12,00
85 Retikulocyty 13,00
87 Płytki krwi 13,00
40 Żelazo 10,00
41 Ferrytyna 32,00
140 Transferyna 30,00
141 Witamina B12 40,00
142 Kwas foliowy 35,00
143 Erytropoetyna 60,00
144 TIBC (UIBC, Fe, wysycenie transferyny) 17,00
146 Rozpuszczalny receptor transferyny 90,00
3754 Kwas metylomalonowy (MMA) 300,00
592 Mielogram 120,00
593 Leukocyty- badanie aktywności fosfatazy zasadowej w granulocytach 75,00
587 Oporność osmotyczna erytrocytów 50,00
3904 Test EMA 450,00

Serologia

Kod badania Nazwa badania Cennik
90 Grupa krwi 50,00
91 Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) 90,00
92 Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) 55,00
94 P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 40,00
95 Bezpośredni test antyglobulinowy 36,00
985 Grupa krwi drugie pobranie 0,00
989 Grupa krwi u dzieci poniżej 4 miesiąca życia 45,00
93 Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi (odpis) 20,00
3911 HPA – 1, konflikt płytkowy – badanie przesiewowe 120,00

Hormony płciowe

Kod badania Nazwa badania Cennik
110 FSH 27,00
111 LH 27,00
112 Estradiol 27,00
113 Progesteron 27,00
114 Prolaktyna 27,00
115 Test ciążowy 15,00
116 Beta-HCG 36,00
117 HCG wolna podjednostka beta 45,00
118 Estriol wolny 45,00
119 PAPP-A 55,00
121 DHEA-SO4 40,00
122 DHEA 50,00
123 Androstendion 40,00
124 Testosteron 30,00
125 Testosteron wolny 50,00
3342 Dihydrotestosteron (DHT)*** 150,00
126 SHBG 45,00
127 17-hydroksyprogesteron 50,00
137 AMH 165,00
138 Inhibina B 180,00
139 Makroprolaktyna 130,00
3329 Inhibina A 240,00

HPV, cytologia, seminogram

Kod badania Nazwa badania Cennik
133 Seminogram 150,00
131 Cytologia ginekologiczna 50,00
136 Cytologia cienkowarstwowa (LBC) 95,00
3666 Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. LBC 150,00
396 HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 175,00
3160 HPV DNA HR genotypowanie, 12 typów: 31,33,35,39,45,51,52, 56,58,59,66,68 (badanie dozlecane do badania 396) 130,00
3161 HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11,42,43,44, 260,00
3162 HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 200,00
394 HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44, 45,51,52,53,54,56,58,59, 61,66,68,70,72,73,81, 82,89 met.mikromacierzy 300,00
4204 HPV 41 genotypów (6,11,16,18,26,31,33,35, 39,40,42,43,44,45,51, 52,53,54,55,56,58,59, 61,62,64,66,67,68a, 68b,69,70,71,72,73, 81,82,83,84,87,89, 90) met. PCR, jakościowo 390,00
397 HPV mRNA met. PCR 300,00
5042 LBC+ HPV 240,00
5043 LBC+ Chlamydia tr.PCR 240
5044 LBC+ HPV+ Chl.Trachomatis 310,00
3196 p16 i Ki67 – ekspresja białek 340,00
5046 HPV HR (14 genotypów) + p16 i Ki67 ekspresja białek 395,00

Diagnostyka cukrzycy

Kod badania Nazwa badania Cennik
950 Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) 20,00
951 Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) 30,00
953 Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) 20,00
958 OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0, 1, 2 h) 30,00
do badań 950-958 wykonywanych w naszych Punktach Pobrań roztwór glukozy dodatkowo płatny 5,00 zł:
3613 Przygotowanie do badania *roztwór glukozy do badania dostarczany przez pacjenta lub płatne w PP 8,00
149 HOMA (insulina, glukoza, wskaźnik insulinooporności) 48,00
150 Hemoglobina glikowana met. HPLC 38,00
151 Hemoglobina glikowana 30,00
152 Fruktozamina 50,00
153 Insulina 43,00
886 Insulina po obciążeniu (50 g glukozy 0,1,2) 110,00
887 Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) 110,00
888 Insulina po obciążeniu (0,1) 80,00
889 Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3) 140,00
3352 Insulina po obciążeniu 43,00
154 C-peptyd 45,00
3351 C-peptyd  po obciążeniu 45,00
156 P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 120,00
157 P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo 120,00
158 P/c.p. transporterowi cynku (ZnT8Ab) 300,00
3349 Glukagon*** 250,00

Diagnostyka chorób nowotworowych

Kod badania Nazwa badania Cennik
186 Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego) 120,00
198 ROMA ( Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka raka jajnika) 130,00
199 HE4 (jajnika) 95,00
200 PSA całkowity (prostata) 32,00
3700 PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) 65,00
203 Fosfataza kwaśna sterczowa (gruczoł krokowy) 25,00
204 CEA (jelito grube, żołądek, wątroba) 36,00
205 AFP (wątroba) 36,00
206 CA 125 (jajniki) 40,00
207 CA 15-3 (piersi, jajniki) 40,00
208 CA 19-9 (żołądek, trzustka, drogi zółciowe) 40,00
3898 TPA 160,00
209 TPS (jajniki, szyjka macicy) 65,00
210 SCC – Ag (rak płaskonabłonkowy-szyjka macicy, głowy, szyi, przełyku, płuc, pochwy) 100,00
211 CYFRA 21-1 (niedrobnokomórkowy rak płuc) 90,00
212 CA 72-4  (jajniki,piersi,jelito grube) 90,00
213 Beta-2-mikroglobulina (guzy w kościach) 60,00
3343 Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych (gruczolak przysadki) 130,00
215 BRCA1 met. PCR (piersi) 390,00
896 BRCA2 met. PCR (piersi) 360,00
3777 CHEK2 – badanie mutacji w genie CHEK2 360,00
893 PALB2 met. biologii molekularnej 300,00
3857 Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej 500,00
3858 Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2 met. biologii molekularnej 750,00
218 S100 (skóra-czerniak, mózg-glejak wielopostaciowy) 100,00
219 NSE (Neuroswoista enolaza)-drobnokomórkowy rak płuc 100,00
324 HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka) 170,00
3818 SEPTYNA 9 (alternatywa kolonoskopii-rak jelita grubego) 720,00
3470 Badanie 4K – ocena ryzyka raka prostaty 1980,00
3471 Select MDx – płynna biopsja prostaty 1800,00
3462 EarlyCDT-Lung 1000,00
4961 OncoLung Dx – Płuca 770,00
4962 OncoOvarianDx – Jajniki 690,00
4963 OncoCup Dx – ognisko pierwotne – dla mężczyzn 1250,00
4964 OncoCup Dx – ognisko pierwotne – dla kobiet 1250,00
3935 Nowotwory u mężczyzn – panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2, NBN) 1300,00
3936 Nowotwory u kobiet – panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN) 1300,00
3927 Nowotwory u mężczyzn – panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2, NBN,CDKN2) 1700,00
3928 Nowotwory u kobiet – panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN, CDKN2A) 1700,00

Układ immunologiczny

Kod badania Nazwa badania Cennik
39 Proteinogram 30,00
245 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA (łącznie) 50,00
246 IgG 25,00
247 IgM 25,00
248 IgA 25,00
3830 IgD 110,00
3241 IgG1, podklasa 180,00
3242 IgG2, podklasa 180,00
3243 IgG3, podklasa 180,00
3244 IgG4, podklasa 160,00
3245 IgG1-4, zestaw podklas 450,00
249 Dopełniacz, składowa C-3c 55,00
250 Dopełniacz, składowa C-4 55,00
252 HLA-B 27 195,00
254 Alfa-1-antytrypsyna 70,00
255 Alfa-1-trypsyna w kale 80,00
257 Ceruloplazmina 55,00
258 Haptoglobina 60,00
259 C1 inhibitor, aktywność 130,00
260 C1 inhibitor, stężenie 130,00
261 Łańcuchy lekkie kappa 100,00
262 Łańcuchy lekkie kappa w moczu 120,00
263 Łańcuchy lekkie lambda 100,00
264 Łańcuchy lekkie lambda w moczu 120,00
3246 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda 180,00
3247 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu 200,00
3250 Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda 200,00
3258 Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy 120,00
3259 Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy 120,00
3425 Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 450,00
265 Białko Bence’a-Jonesa w moczu 20,00
266 Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) 250,00
267 Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu 250,00
270 Apo A1 45,00
272 Apo B 65,00
273 Lipoproteina Lp(a) 70,00
3753 Koenzym Q10 100,00
168 Witamina D metabolit 25(OH) 55,00
576 Aldolaza 40,00

Infekcje - badania w płynie mózgowo - rdzeniowym

Kod badania Nazwa badania Cennik
358 HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 180,00
913 HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR 200,00
914 HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR 2000,00
916 Borelioza IgG w PMR 80,00
917 Borelioza IgM w PMR 80,00
918 CMV (Cytomegalovirus) IgG w PMR 140,00
919 CMV (Cytomegalovirus) IgM w PMR 140,00
3189 Zapalenie opon mózgowych (Meningitis) w PMR met. PCR, 12 gatunków patogenów (Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptokoki grupy B, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, enterowirusy, HSV1, HSV2, VZV, CMV, EBV, HHV6.) 460,00
3191 Kiła (Treponema pallidum), FTA w PMR 85,00
3562 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu),IgG met.ELISA w PMR 150,00
3564 EBV (Epstein-Barr wirus) IgG w PMR 140,00
3565 EBV (Epstein-Barr wirus) IgM w PMR 140,00
3576 Borelioza IgG, wskaźnik PMR/surowica met. ELISA 120,00

Infekcje / medycyna podróży (Materiał do badań pobieramy od poniedziałku do czwartku)

Kod badania Nazwa badania Cennik
339 Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot 300,00
348 Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka, met. Western Blot 400,00
349 Toksoplazmoza wrodzona, profil porónawczy IgM matki i dziecka, met. Western Blot 400,00
359 Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i dziecka, met. Western Blot 400,00
487 Bąblowica (Echinococcus multilocularis), IgG met. Western Blot 320,00
697 Wągrzyca (Taenia solium) IgG, met. Western Blot 330,00
3101 Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi. 150,00
3102 Filarioza badanie mikroskopowe krwi 150,00
3167 Gorączka Denga IgG, met ELISA 150,00
3166 Gorączka  Denga IgM, met ELISA 150,00
3156 Gorączka Q  (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA 200,00
3157 Gorączka Q (Coxiella burnetii)  IgG, met. ELISA 200,00
3159 Schistosomoza IgG, met. Western Blot 330,00
3165 Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot 330,00
3215 Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 330,00
3217 Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP) 100,00
3235 Kał, hodowla w kierunku nicieni (Strongyloides, Ancylostoma, Necator) 100,00
3236 Kał – pasożyty tropikalne 120,00
3237 Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym 140,00
3238 Pasożyty tropikalne w moczu 180,00
3239 Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocysty w kale 120,00
3211 Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite 310,00
5211 Chikungunya IgG 150,00
5212 Chikungunya IgM 150,00
5219 Leishmania infantum IgG+IgG 150,00

Fibrotest / Fibromax - materiał pobierany tylko w Laboratorium Centralnym

Kod badania Nazwa badania Cennik
3751 FibroTest- badania 135,00
3651 FibroTest- raport 620,00
3752 FibroMax- badania 155,00
3652 FibroMax- raport 785,00

Monitorowanie leków

Kod badania Nazwa badania Cennik
500 Lit, ilościowo 35,00
501 Karbamazepina, ilościowo 55,00
502 Kwas walproinowy, ilościowo 55,00
503 Fenytoina, ilościowo 80,00
504 Fenobarbital, ilościowo 60,00
505 Digoksyna, ilościowo 60,00
508 Paracetamol, ilościowo 60,00
510 Teofilina, ilościowo 60,00
511 Cyklosporyna A, ilościowo 150,00
513 Takrolimus, ilościowo 200,00
519 Sirolimus (Rapamycyna), ilościowo 275,00
4921 Tioguanina we krwi, ilościowo 264,00

Toksykologia - środki uzależniające

Kod badania Nazwa badania Cennik
522 Metamfetamina w moczu, jakościowo 30,00
525 Kokaina w moczu, jakościowo 30,00
527 Morfina w moczu, jakościowo 30,00
3015 Metadon w moczu, jakościowo 30,00
3027 Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościwo 30,00
3076 Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 30,00
3077 Barbiturany w moczu, jakościwo 30,00
521 Amfetamina w moczu, jakościowo 30,00
523 Ecstasy w moczu, jakościowo 30,00
528 Marihuana w moczu, jakościowo 30,00

Toksykologia - metale - specjalne probówki - system zamknięty

Kod badania Nazwa badania Cennik
554 Cynk w moczu, ilościowo 60,00
555 Cynk, ilościowo 60,00
556 Miedź, ilościowo 55,00
557 Miedź w moczu, ilościowo 70,00
558 Ołów we krwi, ilościowo 60,00
559 Ołów w moczu, ilościowo 70,00
561 Kadm we krwi, ilościowo 60,00
562 Kadm w moczu, ilościowo 70,00
563 Arsen 150,00
3264 Rtęć we krwi 165,00
560 Rtęć w moczu, ilościowo 165,00
3095 Selen, ilościowo w surowicy 100,00
3261 Jod, ilościowo 275,00
3262 Jod w DZM 275,00
3083 Chrom w moczu 160,00
3098 Chrom w surowicy 120,00
3099 Nikiel w surowicy 140,00
3912 Aluminium (glin) w surowicy 130,00
3913 Mangan we krwi 110,00
3918 Tytan w surowicy 120,00
3910 Kobalt 140,00
3922 Metale (Nikiel, Kobalt, Chrom, Mangan, Tytan, Aluminium) 400,00
3378 Krzem 200,00
3495 Onkopakiet 3 pierwiastków w surowicy – (Se, Zn, Cu) 110,00
3496 Onkopakiet do 3 wybranych pierwiastków we krwi (Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu) 110,00
3497 Onkopakiet 6 pierwiastków we krwi (Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu) 400,00

Witaminy

Kod badania Nazwa badania Cennik
141 Witamina B12 40,00
167 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 150,00
168 Witamina D metabolit 25(OH) 55,00
3184 Witamina B3 (Niacyna) 200,00
3346 Witamina C (Kwas askorbinowy) 180,00
3380 Witamina A (Retinol) 120,00
3381 Witamina B1 (Tiamina) 150,00
3382 Witamina B2 (Ryboflawina) 150,00
3383 Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 200,00
3384 Witamina B6 (Pirydoksyna) 150,00
3385 Witamina H (Biotyna) 180,00
3386 Witamina K1 150,00
3344 Witamina E w surowicy 140,00

Autoimmunologia

Kod badania Nazwa badania Cennik
600 PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy (obecność PPJ) – zalecane badanie nr 3280 z mianem!!! 60,00
601 PPJ (ANA2) met. IIF, DID ENA screening – typ świecenia, miano oraz swoistość 90,00
602 PPJ (ANA3) met. Immunoblot  (15 antygenów)-identyfikacja przeciwciał przeciwjądrowych (RNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,PM-Scl100,Jo1,Centromer B, PCNA,dsDNA,nukleosomy, histony,rybosomalne białko P,AMA-M2) 130,00
605 PPJ (ANA4) met.IIF i immunoblot (15 antygenów)-GOLD STANDARD-typ śwecenia i miano antygeny jak ANA3 145,00
619 PPJ (ANA5) met.IIF i immunoblot ENA (7 antygenów: nRNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,Jo-1),miano 120,00
3297 PPJ (ANA6) met. Immunoblot ENA (7 antygenów: nRNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,Jo-1),jakosciowo 100,00
3306 PPJ (ANA7) met. ELISA (9 antygenów: nRNP/Sm,SS-A,SS-B,Scl-70,Jo-1,PCNA,PM-SCL,Rybosomalne białko P, Sm),jakosciowo 70,00
3280 PPJ (ANA9) met.IIF,typ świecenia, miano (badanie 600+miano świecenia)-dawne nasze ANA1,5 60,00
3290 Panel autoprzeciwciał (ch.tk.łącznej, vasculittis, ch.autoimmunologiczne wątroby) met.BLOT 170,00
3279 PPJ SES (SES-ANA) met.IIF 65,00
3297 PPJ, antygeny rozpuszczalne (ENA) met.immunoblot (nRNP/Sm, Sm, SS-A,Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1) 160,00
3298 PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA 60,00
3299 PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA 60,00
3300 PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA 85,00
3301 PPJ anty-Jo-1 met. ELISA 85,00
3302 PPJ anty-Scl-70 met. ELISA 85,00
3303 PPJ anty-Sm met. ELISA 70,00
3304 PPJ anty-Sm/RNP met. ELISA 70,00
3305 PPJ przeciw histonom met. ELISA 70,00
3307 P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met.IIF 100,00
603 P/c. p. dsDNA met. IIF 60,00
604 SLE, półilościowo 35,00
606 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 90,00
608 PPJ panel Myositit met. Immunoblot (Mi-2,Ku,PM-Scl 100,PM-Scl 75,Jo-1,SRP,pl-7,pl-12,EJ,OJ,Ro-52) 250,00
609 PPJ panel sklerodermia met. Immunoblot (Scl-70,CENP A, CENP B,RNA Pol III 11 kDa,RNA Pol III 155 kDa,fibrylarna,NOR-90,Th/To,PM-Scl 100,PM-Scl-75,Ku,PDGFR,Ro-52) 220,00
610 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 60,00
611 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 70,00
3284 Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot 160,00
612 P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 70,00
613 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 70,00
614 P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 70,00
615 P/c. p.antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1)met.immunobloting 140,00
616 Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LPS, anty-SLA) met. IIF, DID 140,00
617 Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. Immunobloting 130,00
618 Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 120,00
3296 Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF 100,00
3289 Panel celiakia IgA(DGP IgA, tTG IgA) met.BLOT 135,00
3288 Panel celiakia IgG(DGP IgG, tTG IgG) met.BLOT 135,00
620 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 80,00
621 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 80,00
622 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 120,00
623 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 80,00
624 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 80,00
625 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 145,00
626 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 100,00
627 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 120,00
628 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 195,00
629 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 80,00
630 P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF 80,00
631 P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie)  met. IIF) 145,00
632 P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 80,00
633 P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA 80,00
634 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i  IgA met. ELISA 150,00
636 P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa 70,00
637 P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot 100,00
638 P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA 85,00
639 P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA 85,00
640 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 50,00
641 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 50,00
642 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 90,00
643 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 80,00
644 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 80,00
645 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 155,00
646 P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 65,00
647 P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 65,00
648 P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie)  met. ELISA 125,00
649 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 70,00
653 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 70,00
654 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie)  met. ELISA 120,00
655 Antykoagulant toczniowy 140,00
656 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina  (aPS/PT), IgG 100,00
657 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina  (aPS/PT), IgM 100,00
658 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM 180,00
659 Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe 710,00
660 P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 140,00
661 P/c. p. antygenom łożyska met. IIF (APA) 100,00
662 P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 100,00
663 P/c. p. plemnikom  met. IIF (ASA) 90,00
665 P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met.RIA 270,00
668 P/c. przeciwko titinie 220,00
669 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 100,00
670 P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA 150,00
672 P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 90,00
673 P/c. p. czynnikowi wew. Castle’a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 110,00
675 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GMB) met. IIF 110,00
676 P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 90,00
677 P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF 110,00
678 Panel jelitowy (p/c. p. kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 200,00
679 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 80,00
680 P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 110,00
3240 Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, panel przeciwciał IIF (Anty-NMDA, anty-GABA, anty-AMPA R1, anty-AMPA-R2, przeciw podjednostkom kanałów potasowych bramkowanych napięciem (VGKC) – anty-CASPR2 i anty-LGI-1 600,00
3275 P/c. przeciw akwaporynie 4 met. IIF 180,00
686 P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF 100,00
687 Badania tkankowe 120,00
688 P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF 120,00
689 P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF 100,00
690 Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF 100,00
3254 P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG 200,00
3255 P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM 200,00
217 Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot ( a-Ri, a-Hu, a-Yo, a-GAD, a-MAG, p/c. p. mielinie,a-CV2.1; a-PNM2/Ta; a-Amfifizyna; a-SOX1; a-Titin; a-R)ec) 300,00
3348 P/c. p. insulinie met. ELISA 180,00

Alergia pokarmowa IgG-zależna (Typu III)

Kod badania Nazwa badania Cennik
4050 IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG 350,00
4051 IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 350,00
4052 IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG 495,00
4053 IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 495,00
4054 IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG 900,00
4055 IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 900,00
4056 IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG 1550,00
4057 IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 1550,00
3251 ImuPro SCREEN+ (44 alergeny) 580,00
3252 ImuPro BASIC (90 alergenów) 1050,00
3253 ImuPro COMPLETE (270 alergenów) 1950,00
878 ISAC test, panel alergenów 1590,00
3265 FoodScan IgG, 96 12350,00
3890 FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR 200,00
3891 Geno Diag Dieta- geny metabolizmu i otyłości 820,00
3892 Geno Diag Dieta- geny metabolizmu (dozlecane do 3890) 770,00
3888 GENOdiagDIETA – geny nietolerancji pokarmowych 930,00
3889 GENOdiagDIETA – geny metabolizmu witamin i antyoksydantów 880,00
3893 GENOdiagDIETA – pełny profil nutrigenetyczny 2000,00
3919 Omega Test (profil kwasów tłuszczowych: Omega 3, Omega 6, Jednonienasycone kwasy tłuszczowe, Nasycone kwasy tłuszczowe, Tłuszcze TRANS) 499,00

Mikrobiologia

Kod badania Nazwa badania Cennik
1000 Wymaz z gardła 40,00
1791 Wymaz z gardła rozszerzony (bad.bakt.) 50,00
1001 Wymaz z nosa 40,00
1002 Wymaz z nosogardzieli 40,00
1003 Wymaz z jamy ustnej 40,00
1004 Wymaz z języka 40,00
1005 Wymaz z dziąseł 40,00
1006 Wymaz z zębodołu 40,00
1008 Wymaz z migdałków 40,00
1009 Wymaz z krtani 40,00
1010 Wymaz z ucha prawego 40,00
1011 Wymaz z ucha lewego 40,00
1014 Wymaz z worka spojówkowego OP 40,00
1015 Wymaz z worka spojówkowego OL 40,00
1018 Wymaz z przełyku 40,00
1020 Wymaz ze zmian skórnych 40,00
1021 Wymaz z pępka 40,00
1022 Wymaz z rany 40,00
1024 Wymaz z czyraków 40,00
1025 Wymaz z owrzodzenia 40,00
1027 Wymaz ze stopy cukrzycowej 40,00
1028 Wymaz z przetoki 40,00
1032 Posiew z odleżyny 40,00
1033 Wymaz ze skóry 40,00
1034 Wymaz z pachwiny 40,00
1040 Wymaz z ujścia cewki moczowej 40,00
1041 Wymaz z cewki moczowej 40,00
1042 Wymaz spod napletka 40,00
1043 Wymaz z warg sromowych 40,00
1045 Wymaz z pochwy 40,00
1047 Wymaz z kanału szyjki macicy 40,00
1050 Wymaz z prącia 40,00
1051 Wymaz z okolicy odbytu 40,00
1052 Wymaz z odbytu 40,00
1100 Mocz posiew 30,00
1101 Kał posiew 40,00
1103 Plwocina posiew 40,00
1110 Nasienie posiew 40,00
1123 Wydzielina z dróg oddechowych 40,00
1200 Inny materiał posiew 40,00
1311 Wymaz z pochwy w kierunku GBS 30,00
1312 Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowca grupy B 30,00
1350 Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.) 30,00
1127 Krew pediatryczna posiew (bad. bakter.)-tylko dla kontrah. 90,00
1128 Krew posiew (bad. bakter.)-tylko dla kontrah. 90,00
1129 Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.)-tylko dla kontrah. 90,00
1725 Wymaz z rany tlenowo+beztlenowo (bad.bakt.)-tylko dla kontrah. 100,00
1023 Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) 50,00
1026 Wymaz z owrzodzenia beztlenowo (bad. bakter.) 50,00
1046 Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) 50,00
1053 Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.) 50,00
1054 Wymaz z ucha prawego beztlenowo (bad. bakter.) 50,00
1055 Wymaz z ucha lewego beztlenowo (bad. bakter.) 50,00
1201 Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) 50,00
1900-1905 Antybiogram (każdy szczep bakterii patogennych) w cenie badania
1950-1954 Identyfikacja bakterii  w cenie badania

Mykologia

Kod badania Nazwa badania Cennik
2000 Wymaz z gardła (badanie mykol.) 50,00
2001 Wymaz z nosa (badanie mykol.) 50,00
2002 Wymaz z nosogardzieli (badanie mykol.) 50,00
2003 Wymaz z jamy ustnej (badanie mykol.) 50,00
2004 Wymaz z języka (badanie mykol.) 50,00
2005 Wymaz z dziąseł (badanie mykol.) 50,00
2006 Wymaz z zębodołu (badanie mykol.) 50,00
2008 Wymaz z migdałków (badanie mykol.) 50,00
2009 Wymaz z krtani (badanie mykol.) 50,00
2010 Wymaz z ucha prawego (badanie mykol.) 50,00
2011 Wymaz z ucha lewego (badanie mykol.) 50,00
2014 Wymaz z worka spojówkowego OP (badanie mykol.) 50,00
2015 Wymaz z worka spojówkowego OL (badanie mykol.) 50,00
2020 Wymaz ze zmian skórnych (badanie mykol.) 50,00
2021 Wymaz z pępka (badanie mykol.) 50,00
2022 Wymaz z rany (badanie mykol.) 50,00
2024 Wymaz z czyraków (badanie mykol.) 50,00
2025 Wymaz z owrzodzenia (badanie mykol.) 50,00
2027 Wymaz ze stopy cukrzycowej (badanie mykol.) 50,00
2028 Wymaz z przetoki (badanie mykol.) 50,00
2040 Wymaz z ujścia cewki moczowej (badanie mykol.) 50,00
2041 Wymaz z cewki moczowej (badanie mykol.) 50,00
2042 Wymaz spod napletka (badanie mykol.) 50,00
2043 Wymaz z warg sromowych (badanie mykol.) 50,00
2044 Wymaz z przedsionka pochwy (badanie mykol.) 50,00
2045 Wymaz z pochwy (badanie mykol.) 50,00
2047 Wymaz z kanału szyjki macicy (badanie mykol.) 50,00
2050 Wymaz z prącia (badanie mykol.) 50,00
2051 Wymaz z okolicy odbytu (badanie mykol.) 50,00
2052 Wymaz z odbytu (badanie mykol.) 50,00
2100 Mocz posiew (badanie mykol.) 50,00
2101 Kał posiew ( badanie mykol.) 50,00
2110 Nasienie posiew (badanie mykol.) 50,00
2200 Inny materiał (badanie mykol.) 50,00
2500 Paznokcie rąk (badanie mykol.) 50,00
2501 Paznokcie stóp (badanie mykol.) 50,00
2502 Naskórek dłoni (badanie mykol.) 50,00
2503 Naskórek stóp (badanie mykol.) 50,00
2504 Skóra gładka (bad. mykol.) 50,00
2505 Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.) 50,00
2506 Włosy (bad. mykol.) 50,00
2507 Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżopodobnych 65,00
2508 Zeskrobiny z ucha (bad. mykol.) 50,00
2509 Zeskrobiny inny materiał (bad. mykol.) 50,00
2900 Mykogram w cenie badania

Pobranie materiału

Kod badania Nazwa badania Cennik
3605 Usługa – pobranie materiału 8,00
3611 Usługa – pobranie materiału u dzieci 9,00
3606 Usługa – pobranie materiału mikrobiologicznego 10,00
8520 Usługa pobranie wymazu (w kierunku koronowairusa – do badań 4854 oraz 4868) 20,00
3601 Karta Stałego klienta (duplikat) 10,00
3614 Transport materiału w suchym lodzie 120,00
3800 Konsultacja wyników badań przez diagnostów* 40,00
10065 Konsultacja profilaktyczna (przed pobraniem krwi)* 40,00
*informacje dot.konsultacji: 663780422