Katalog oraz cennik badań diagnostycznych Immuno Lab

Swoje wyniki badań możesz sprawdzić on-line bez wychodzenia z domu na stronie diag.pl wpisując numer zlecenia oraz uzupełniając swoje dane.

Badania ogólne

Kod badaniaNazwa badaniaCena
1Mocz – badanie ogólne12,00
3605Mocz – badanie osadu
2OB6,00
4Morfologia krwi (podstawowa)11,00
5Rozmaz krwi (manualnie)9,00
6PT (INR)11,00
7APTT12,00
8Fibrynogen15,00
9D-dimery, ilościowo45,00
10Glukoza8,00
11Elektrolity (Na, K)17,00
12Sód9,00
13Potas9,00
14Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)26,00
15Cholesterol całkowity8,00
16Cholesterol HDL11,00
17Cholesterol LDL met, bezpośrednią18,00
18Trójglicerydy10,00
20ALT9,00
21AST9,00
22Fosfataza zasadowa10,00
23Bilirubina całkowita10,00
25Bilirubina wolna (pośrednia)24,00
26GGTP10,00
27Cholinoesteraza12,00
28Dehydrogenaza mleczanowa12,00
30Lipaza14,00
31Amylaza10,00
32Mocznik9,00
33Kreatynina+eGFR9,00
34Klirens kreatyniny17,00
35Cystatyna C70,00
36Kwas moczowy10,00
37Białko całkowite9,00
38Albumina14,00
39Proteinogram20,00
40Żelazo9,00
41Ferrytyna34,00
42Wapń całkowity9,00
3412Wapń zjonizowany *pobranie tylko w lab.centralnym16,00
44Chlorki12,00
45Fosfor nieorganiczny11,00
46Magnez10,00
98Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2)28,00
244Mukoproteiny16,00
3699Osmolalność surowicy – wyliczane25,00
543Osmolalność moczu25,00
3402Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo25,00
567Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo60,00
3425Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA350,00

Badania kału

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
50Kał – badanie ogólne20,00
51Kał – resztki pokarmowe16,00
52Kał – pasożyty (1 ozn.)18,00
3234Badanie kału – pasożyty jelitowe – Parasept SP24,00
54Kał – G. lamblia met. ELISA26,00
55Kał – krew utajona (bez diety)22,00
58Kał – rota i adenowirusy40,00
59Kał – norowirusy50,00
3194Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale65,00
402Helicobacter pylori w kale30,00
582Elastaza trzustkowa w kale120,00
584Kalprotektyna w kale met.ELISA95,00
590Laktoferyna w kale met.ELISA160,00
589M2-PK w kale met.ELISA220,00
1268Clostridium difficile, toksyna A/B w kale70,00
1256Posiew kału w kierunku Campylobacter100,00
1260Campylobacter antygen w kale100,00
1270Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale95,00
3232KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału470,00
3221KyberKompaktPRO500,00
3763Zonulina320,00

Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
61CRP, ilościowo16,00
62CRP, półilościowo
63Prokalcytonina, ilościowo130,00
64Prokalcytonina, półilościowo
65ASO, ilościowo18,00
66ASO, jakościowo12,00
67RF, ilościowo18,00
68RF, jakościowo14,00
69Odczyn Waalera-Rosego16,00
70Anty-CCP60,00
252HLA-B 27130,00
3256Krioglobuliny15,00

Diagnostyka chorób tarczycy

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
100TSH22,00
101FT422,00
102FT322,00
103T422,00
104T322,00
105Anty-TPO40,00
106Anty-TG40,00
107P/c. p. receptorom TSH (TRAb)50,00
108Tyreoglobulina40,00
3345Odwrotna trójjodotyronina (rT3)140,00

Diagnostyka prenatalna i inne z zakresu ginekologii

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
3900Harmony Test – genetyczny test przesiewowy2490,00
Raport oceny ryzyka wad chromosomalnych
117,119,120Dla I-go trym.T.podw.(PAPP-A, free-BHCG)+rap.PRISCA160,00
116,118,120,205Dla II-go trym.T.potrójny(AFP,HCG,uE3)+rap.PRISCA160,00
3323Raport oceny ryzyka wad chromosomalnychwg FMF:
3322PAPP-A (wg FMF)150,00
3321Wolna podjednostka HCG-beta (wg FMF)150,00

Inne

130Kariotyp, badanie cytogenetyczne380,00

Stan przedrzucawkowy, preeklampsja

3326sFlt-1 (rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1)150,00
3327PLGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu150,00
3328Indeks (sFlt-1/ PLGF )210,00

Pakiety infekcyjne, pojedyncze badania infekcyjne met. PCR z wymazu

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
358HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo180,00
367Mycoplasma hominis – jakościowo PCR150,00
379Mycoplasma genitalium met. PCR150,00
391Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo150,00
392Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) met.PCR, jakościowo150,00
393Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo150,00
3127Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum, HPV270,00
3128Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum190,00
3158Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.hominis, U.urealyticum190,00
4902Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, N.gonorrhoeae170,00
5029Chlamydia Trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum
5030Pakiet infekcyjny 1 (HPV, Chlamydia Trachomatis, HSV, Ureaplsma urealyticum)
5031Pakiet infekcyjny 2 (HPV, Chlamydia Trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplsma urealyticum)
5043Pakiet infekcyjny 3 (HPV, Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum, Mycoplasma hominis)
3119Panel urogenitalny 6 patogenów met.PCR (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, Mycoplasma genitali, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyt/ Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis)390,00

Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
160Parathormon (intact)35,00
161Kalcytonina55,00
162Osteokalcyna55,00
163Fosfataza kwaśna12,00
164Fosfataza zasadowa izoenzym kostny15,00
165C-telopeptyd kolagenu typu I180,00
166Pyrylinks D w moczu100,00
167Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2250,00
168Witamina D metabolit 25(OH)60,00

Inne choroby i metabolity

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
170ACTH35,00
171Kortyzol30,00
172Kortyzol w DZM30,00
17317-hydroksykortykosteroidy w DZM90,00
17417-ketosteroidy w DZM85,00
175Aldosteron50,00
176Aldosteron w DZM55,00
177Aktywność reninowa osocza60,00
178Enzym konwertujący angiotensynę130,00
181Katecholaminy (A,NA,D) w DZM met.HPLC180,00
183Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt)150,00
3719Alfa1-mikoglobulina w moczu110,00
3723Alfa – 2 makroglobulina80,00
3330Adrenalina – pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta96,00
3331Adrenalina w DZM70,00
3332Noradrenalina – pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta100,00
3333Noradrenalina w DZM70,00
3334Metanefryna w DZM35,00
3335Normetanefryna w DZM35,00
3426Kwas homogentyzynowy w DZM280,00
184Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA)75,00
185Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA)70,00
190Hormon wzrostu40,00
191IGF BP3130,00
192IGF-160,00
193Gastryna60,00
195Serotonina65,00
196Serotonina w DZM65,00
877Tryptaza150,00
194Leptyna60,00
545Methemoglobina, ilościowo50,00
544Karboksyhemoglobina, ilościowo50,00
3401Oksymetria met ISE (Methemoglobina + Karboksyhemoglobina)50,00
573Porfiryny całkowite w moczu (uroporfiryny, korpoporfiryny w DZM, kwas deltaaminolewulinowy,porfobilinogen w porcji)120,00
3824Nietolerancja laktozy typu dorosłego (Analiza polimorfizmu -13910C>T w genie LCT) met.PCR250,00
553Kwas hipurowy w moczu160,00

Układ krzepnięca

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
655Antykoagulant toczniowy90,00
224Czynnik krzepnięcia II, aktywność***90,00
225Czynnik krzepnięcia V, aktywność ***90,00
226Czynnik krzepniecia VII, aktywność***90,00
227Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność***90,00
228Czynnik krzepnięcia IX, aktywność***90,00
229Czynnik krzepnięcia X, aktywność***90,00
230Czynnik krzepnięcia XI, aktywność***90,00
231Czynnik krzepnięcia XII, aktywność***90,00
232Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność90,00
233Czynnik von Willebranda – stężenie***80,00
3373Czynnik von Willebranda – aktywność80,00
235Antytrombina III, aktywność30,00
237Białko C, aktywność80,00
3368Oporność na aktywne białko C120,00
238Białko S wolne80,00
239Czynnik V Leiden met.PCR200,00
3821Nadkrzepliwość wrodzona ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 GA genu protrombiny)350,00
3372Aktywność anty-Xa160,00

Infekcje - badania met. PCR pobieramy w systemie zamkniętym

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
300HBs antygen -test przesiewowy, w przypadku konieczności  weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 49922,00
301HBs przeciwciała30,00
499HBs antygen, test potwierdzenia *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 30040,00
302HBe antygen32,00
303HBe przeciwciała32,00
304HBc przeciwciała całkowite40,00
305HBc przeciwciała IgM35,00
306HBV met. PCR, ilościowo350,00
307HBV met. PCR, jakościowo180,00
310HCV przeciwciała38,00
311HCV met. PCR, ilościowo350,00
312HCV met. PCR, jakościowo180,00
313HCV met. PCR, genotypowanie450,00
317HAV przeciwciała całkowite50,00
318HAV przeciwciała IgM60,00
320HIV Ag/Ab (Combo)-test przesiewowy, w przypadku konieczności  weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 32140,00
321HIV  test potwierdzenia met. western-blot *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 320300,00
322HIV met. PCR, ilościowo450,00
324HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka)170,00
330Kiła (Treponema pallidum) test przesiewowy RPR/VDRL12,00
331Kiła (Treponema Pallidum), testy potwierdzenia (FTA, TPHA,VDRL,FTA, ABS)90,00
332Kiła (Treponema pallidum), FTA50,00
333Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG75,00
334Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM75,00
335Kiła (Treponema pallidum), TPHA35,00
336Kiła (Treponema pallidum), VDRL12,00
337Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS45,00
340Toksoplazmoza IgG30,00
341Toksoplazmoza IgM30,00
3214Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM, met.  Immunoblot150,00
342Toksoplazmoza IgA60,00
343Toksoplazmoza IgG, awidność80,00
344Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo210,00
345Różyczka (Rubella virus) IgG34,00
346Różyczka (Rubella virus) IgM34,00
347Różyczka (Rubella virus) IgG awidność100,00
350CMV (Cytomegalovirus) IgG38,00
351CMV (Cytomegalovirus) IgM38,00
352CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność60,00
353CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo450,00
354CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo200,00
3180CMV DNA w moczu140,00
355HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo40,00
356HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo40,00
358HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo180,00
362Mononukleoza zakaźna, jakościowo28,00
360EBV (Epstein-Barr virus) IgG45,00
361EBV (Epstein-Barr virus) IgM45,00
363EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo450,00
364EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo200,00
365EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA60,00
366EBV (Epstein-Barr virus) IgG  EA80,00
3173EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM profil (awidność EBV CA IgG,EBV CA IgG,EBV CA IgM,EBV EA IgG,EBNA IgG)90,00
370Mycoplasma pneumoniae IgG40,00
371Mycoplasma pneumoniae IgM40,00
3142Mycoplasma pneumoniae IgA60,00
373Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo180,00
379Mycoplasma genitalium met. PCR150,00
380Chlamydia pneumoniae IgG60,00
381Chlamydia pneumoniae IgM60,00
382Chlamydia pneumoniae IgA60,00
384Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo150,00
1250Chlamydia pneumonia met. Immunofluorescencji90,00
386Chlamydia trachomatis IgG32,00
387Chlamydia trachomatis IgM32,00
388Chlamydia trachomatis IgA32,00
391Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo150,00
393Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo150,00
398Helicobacter pylori, test oddechowy-*pobranie lab centralne250,00
399Helicobacter pylori- jakościowo28,00
400Helicobacter pylori IgG32,00
401Helicobacter pylori IgA45,00
402Helicobacter pylori w kale30,00
405Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG60,00
406Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM60,00
407Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA60,00
409Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF160,00
414Grypa typ A IgG120,00
415Grypa typ A IgM120,00
416Grypa typ B IgG120,00
417Grypa typ B IgM120,00
427Grypa typ A i B antygeny60,00
428Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo250,00
418Paragrypa typ 1-4 IgG120,00
419Paragrypa typ 1-4 IgM120,00
3125Panel PNEUMO-BACTER 6 – identyfikacja 6 bakterii:Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae,Legionella pneumophila, Bordetella pertussis380,00
3126Panel PNEUMO-TOTAL 18 – identyfikacja 12 wirusówi 6 bakterii:ADV,MPV,wirus grypy A,wirus grypy B,RSVA,RSVB,RhinovirusA/B,Coronavirus OC43,Coronavirus 229E/NL63, wirus paragrypy1, paragrypa2, paragrypa3; Mycoplasmapneumoniae, Haemophilusinfluenzae, Streptococcuspneumoniae, Chlamydophilapneumoniae, Legionellapneumophila, Bordetellapertussis630,00
468Coxsackie typ A i B IgG met.IIF70,00
469Coxsackie typ A i B IgM met.IIF70,00
420Odra (Morbilli virus) IgG60,00
421Odra (Morbilli virus) IgM60,00
422Ospa (Varicella zoster virus) IgG60,00
423Ospa (Varicella zoster virus) IgM60,00
424Świnka (Myxovirus parotitis) IgG60,00
425Świnka (Myxovirus parotitis) IgM60,00
3129Malaria, jakościowo100,00
3168Hantavirus IgM, met.ELISA100,00
3169Hantavirus IgG, met.ELISA100,00
430Borelioza IgG35,00
431Borelioza IgM35,00
432Borelioza IgG met. Western-blot95,00
433Borelioza IgM met. Western-blot95,00
434Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo150,00
434Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo – badanie kleszcza150,00
3141Borelioza CD57180,00
3105Borelioza, IgM w kompleksach immunologicznych, met. ELISA110,00
3106Borelioza, IgG w kompleksach immunologicznych, met. ELISA110,00
3213 Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia150,00
438TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met.ELISA80,00
3584TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA80,00
3143Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF100,00
3144Anaplasma phagocytophilum Igm met. IIF100,00
3145Babesia microti IgG met. IIF120,00
3146Babesia microti IgM met. IIF120,00
3120Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF100,00
3121Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF100,00
439Panel infekcji odkleszczowych met. PCR (Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum)530,00
3107Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocytophilum, B.henselae,B.quintana.) met.IIF290,00
3108Panel koinfekcji w boreliozie (M.pn IgM/IgG, Chl.pn IgG/IgM,Y.enter.IgA/IgG) met.ELISA, IIF310,00
3109Panel koinfekcji w boreliozie met.ELISA, IIF (Bartoneloza IgG,Babeszjoza IgG,Anaplazmoza IgG,Jersinioza IgG,Mykoplazmoza IgG i IgM, Chlamydioza IgG)550,00
3110Panel infekcji odkleszczowych met.PCR (Borrelia burgdorferi, Babesie divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae, Toxoplasma gondii)780,00
3111Panel koinfekcji w boreliozie met. Real Time PCR (Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae)560,00
3212Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR200,00
435Bruceloza IgG50,00
436Bruceloza IgM50,00
440Listerioza, jakościowo60,00
3139Listeria monocytogenes, IgG met.IIF50,00
448Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)200,00
3151Yersinia enterocolitica IgG50,00
3152Yersinia enterocolitica IgM50,00
3153Yersinia enterocolitica IgA50,00
454Salmonella IgG, IgM, IgA200,00
459Parvovirus B19 IgG, IgM met.ELISA140,00
3171Parvowirus B19 IgG met. ELISA80,00
3172Parvowirus B19 IgM met. ELISA80,00
1249RSV (Respiratory syncytial virus), antygen60,00
466RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF65,00
467RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF65,00
476Tężec (Clostridium tetanii) IgG180,00
480Toksokaroza (Toxocara canis) IgG50,00
485Giardia lamblia IgM i IgG120,00
488Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo100,00
489Candida- Antygen krążący150,00
3218Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo235,00
496Aspergillus- Antygen krążący170,00
481Włośnica (Trichinella spiralis) IgG150,00
482Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG90,00
483Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western-blot320,00
698Tasiemiec IgG, met.ELISA (Cestoza)50,00
3150P/c. p. gliście ludzkiej IgG (Ascaris lumbricoides hominis)40,00
2700Nużyca, demodekoza65,00
3131Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgG100,00
3132Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgM100,00
3133Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgA100,00
3134Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA250,00
3130Legionella pneumophila, antygen w moczu150,00
1327Quantiferon TB, test IGRA250,00
1268Clostridium difficile, toksyna A/B w kale70,00
1270Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale95,00
3220Candida, identyfikacja 3 gatunków: C. albicans, C. glabrata, C. krusei met. PCR550,00
3174 Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA240,00
3198Wirus Zika met. PCR, jakościowo300,00
3199Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA290,00
3750HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT230,00
3140Profil reumatyczny IgG met. IIF (Varicella, Grypa A(H1N1), Grypa A(H3N3), Grypa B, Yersinia, Toxoplasma, B affzelii, B burgdorferi, B garinii, Chlamydia)150,00

Diagnostyka chorób genetycznych met. PCR, ustalenie ojcostwa

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
902Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób + profil genetyczny (16 loci)1100,00
903Ustalanie ojcostwa i pokr., badanie każdej dodatkowej osoby + profil gen.(16 loci)550,00
906Hemochromatoza met. PCR500,00
907Mukowiscydoza met. PCR500,00
908Mikrodelecje chromosomu Y (AZF) – badanie podstawowe (Azoospermia)450,00
909Apo E genotyp. ocena skł. do wyst. Alzheimera/dzie. skł. do miaz. met. PCR250,00
3822Zespół Gilberta200,00
897Celiakia (HLA DQ2/DQ8/DRB4)350,00
252HLA-B 27130,00
3819Niedosłuch (badanie mutacji 35delG, 310del14, IVS1+1G>A oraz mutacji rzadkich w części kodującej genu GJB2) met. PCR350,00
3839Łuszczyca (HLA-Cw6)300,00
3840Zespół Retta550,00
3841Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie (FMR1), bad. Przesiewowe (Zespół łamliwego chromosomu X)300,00
3842Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe), mutacje w genach PRSS1, SPINK1 i CFTR600,00
899Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska450,00
3825Mutacje w genie CFTR (F508del, 70 mutacji) niepłodność męska300,00
3848Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B)250,00
898Mikrodelecje chromosomu Y (AZF, gr 51) – badanie rozszerzone500,00
241Termolabilny wariant MTHFR250,00
240Mutacja 20210 G-A genu protrombiny200,00
239Czynnik V Leiden200,00
3821Nadkrzepliwość wrodzona ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 GA genu protrombiny)350,00
7010Pakiet Nadkrzepliwości – Nadkrzepliwość wrodzona (bad.3821)+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny(bad.240)
3835Badanie polimorfizmu APA 1 w genie IGF-2350,00

Alergologia

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
700IgE całkowite30,00
701Eozynofilia bezwzględna (manualnie)20,00
3894Diaminooksydaza (DAO) aktywność230,00
3895Histamina160,00
704Panel alergenów – mieszany BIOCHECK (20 alergenów)130,00
705Panel alergenów pokarmowych BIOCHECK (20 alergenów)130,00
706Panel alergenów oddechowych BIOCHECK (20 alergenów)130,00
805Panel alergenów – mieszany EUROLINE (28 alergenów)170,00
806Panel alergenów pokarmowych EUROLINE (21 alergenów)170,00
807Panel alergenów oddechowych EUROLINE (21 alergenów)170,00
707Panel oddechowy III (10 alergenów)120,00
708Panel pokarmowy IV (10 alergenów)120,00
709Panel pokarmowy III (10 alergenów)120,00
754Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów)100,00
755Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów)100,00
756Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów)100,00
757Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów)100,00
758Panel  atopowy (20 alergenów)170,00
765Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów)100,00
766Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów)100,00
767Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów)100,00
768Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)100,00
782Panel pokarmowy, białka mleka (6 alergenów)130,00
710IgE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych50,00
711IgE sp. TP9 – mieszanka drzew50,00
712IgE sp. WP3 – mieszanka chwastów50,00
713IgE sp. MP1 – mieszanka pleśni50,00
714IgE sp. FP2 – mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza50,00
715IgE sp. EP71 – mieszanka pierza50,00
716IgE sp. EP1 – mieszanka naskórków50,00
717IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych50,00
718IgE sp. FP5 – mieszanka żywności (dziecięca)50,00
722IgE sp. GP3 mieszanka traw 350,00
723Panel atopowy- 30 alergenów250,00
724Panel – jady owadów (Pszczoła,Osa,Szerszeń,Komar,Meszka)100,00
725IgE sp. D1 – Dermatophagoides pteronyssinus32,00
726IgE sp. D2 – Dermatophagoides farinae32,00
727IgE sp. D70 – Acarus siro32,00
728IgE sp. D71 – Lepidoglyphus destructor32,00
729IgE sp. D72 – Tyrophagus putescientiae32,00
730IgE sp. E7 – odchody gołębia32,00
733IgE sp. H2 – mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten)32,00
732IgE sp. I6 – karaluch – prusak32,00
734IgE sp. odchody kanarka80,00
735IgE sp. E1 – sierść kota32,00
736IgE sp. E2 – sierść psa32,00
737IgE sp. E3 – sierść konia32,00
738IgE sp. E201 – pióra kanarka32,00
739IgE sp. E70 – pierze (pióra gęsi)32,00
740IgE sp. E78 – pióra papużki falistej32,00
741IgE sp. E86 – pióra kaczki32,00
742IgE sp. E84 – naskórek chomika32,00
743IgE sp. E82 – naskórek królika32,00
744IgE sp. E81 – naskórek owcy32,00
745IgE sp. E6 – naskórek świnki morskiej32,00
746IgE sp. E5 łupież psa32,00
750IgE sp. G3 – kupkówka pospolita32,00
751IgE sp. G4 – kostrzewa łąkowa32,00
752IgE sp. G6 – tymotka łąkowa32,00
753IgE sp. G12 – żyto (pyłki)32,00
760IgE sp. T3 – brzoza32,00
761IgE sp. T4 – leszczyna32,00
762IgE sp. T2 – olcha32,00
763IgE sp. T14 – topola32,00
764IgE sp. T12 – wierzba32,00
770IgE sp. W9 – babka lancetowata32,00
771IgE sp. W6 – bylica pospolita32,00
772IgE sp. W10 – komosa biała32,00
775IgE sp. M6 – Alternaria tenuis32,00
776IgE sp. M3 – Aspergillus fumigatus32,00
777IgE sp. M5 – Candida albicans32,00
778IgE sp. M2 – Cladosporium herbarum32,00
779IgE sp. M4 – Mucor racemosus32,00
780IgE sp. M1 – Penicillium notatum32,00
785IgE sp. F1 – białko jajka32,00
786IgE sp. F245 – jajko całe32,00
787IgE sp. F75 – żółtko jajka32,00
788IgE sp. F76 – alfa laktoalbumina32,00
789IgE sp. F77 – beta laktoglobulina32,00
790IgE sp. F78 – kazeina32,00
791IgE sp. F2 – mleko krowie32,00
792IgE sp. F81 – ser cheddar32,00
794IgE sp. F 106 hydrolizat serwatki100,00
795IgE sp. F360 jogurt32,00
796IgE sp. F79 – gluten (gliadyna)32,00
797IgE sp. F11 – gryka32,00
798IgE sp. F6 – jęczmień32,00
799IgE sp. F8 – kukurydza32,00
801IgE sp. F4 – pszenica32,00
802IgE sp. F9 – ryż32,00
803IgE sp. F14 – soja32,00
804IgE sp. F5 – żyto32,00
808IgE sp. F88 – baranina32,00
809IgE sp. F284 – indyk32,00
810IgE sp. F83 – kurczak32,00
811IgE sp. F26 – wieprzowina32,00
812IgE sp. F27 – wołowina32,00
813IgE sp. F3 – dorsz32,00
814IgE sp. F40 – tuńczyk32,00
816IgE sp. F24 krewetka32,00
818IgE sp. F15 – fasola32,00
819IgE sp. F12 – groch32,00
820IgE sp. F31 – marchew32,00
821IgE sp. F244 – ogórek32,00
822IgE sp. F86 – pietruszka32,00
823IgE sp. F25 – pomidor32,00
824IgE sp. F85 – seler32,00
825IgE sp. F35 – ziemniak32,00
826IgE sp. F48 – cebula32,00
830IgE sp. F92 – banan32,00
831IgE sp. F94 – gruszka32,00
832IgE sp. F49 – jabłko32,00
833IgE sp. F84 – kiwi32,00
834IgE sp. F33 – pomarańcza32,00
835IgE sp. F44 – truskawka32,00
836IgE sp.  F237 morela32,00
837IgE sp. F259 winogrona32,00
839IgE sp. F105 – czekolada32,00
840IgE sp. F93 – kakao32,00
841IgE sp. F221 – kawa32,00
842IgE sp. F403 – drożdże browarnicze32,00
843IgE sp. F89 – musztarda32,00
844IgE sp. F277 – koperek32,00
845IgE sp. F280 – pieprz czarny32,00
846IgE sp. F17 – orzech leszczyny32,00
847IgE sp. F256 – orzech włoski32,00
848IgE sp. F13 – orzech ziemny32,00
849IgE sp. F20 migdały32,00
855IgE sp. I3 – jad osy32,00
856IgE sp. I1 – jad pszczoły32,00
857IgE sp. I5 – jad szerszenia europejskiego32,00
858IgE sp. I71 – jad komara32,00
859IgE sp. I73 – Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)32,00
865IgE sp. O1 – bawełna32,00
866IgE sp. K20 – wełna32,00
867IgE sp. K82 – latex32,00
868IgE sp. K74 jedwab32,00
869IgE sp. K80 formaldehyd32,00
870IgE sp. C204 – amoxycylina32,00
875IgE sp. P1 – glista ludzka32,00

Badania z moczu

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
1Mocz – badanie ogólne12,00
265Białko Bence’a-Jonesa w moczu14,00
275Białko w DZM12,00
276Glukoza w DZM12,00
277Wapń w DZM12,00
278Fosfor nieorganiczny w DZM12,00
279Magnez w DZM12,00
280Mocznik w DZM12,00
281Kreatynina w DZM12,00
282Kwas moczowy  w DZM12,00
283Sód i potas w DZM16,00
284Chlorki  w DZM12,00
285Białko w moczu10,00
286Glukoza i ketony w moczu, jakościowo10,00
287Wapń w moczu11,00
288Fosfor nieorganiczny w moczu11,00
289Magnez w moczu11,00
290Mocznik w moczu11,00
291Kreatynina w moczu11,00
292Kwas moczowy w moczu11,00
293Sód i potas w moczu14,00
294Chlorki w moczu12,00
295Amylaza w moczu12,00
297Liczba Addisa20,00
299Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)25,00
572Kwas deltaaminolewulinowy w moczu45,00
3501Weryfikacja- glukoza w moczu6,00
948Kamienie moczowe, analiza chemiczna45,00
115Test ciążowy12,00

Badania podstawowe i biochemiczne z płynu jamy ciała oraz PMR

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
920Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne
921Płyn z jamy ciała – badanie ogólne
923Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. Klasyczną
928Albumina w płynie z jamy ciała
3581Amylaza w płynie z jam ciała
3852Dehydrogenaza mleczanowa w płynie z jam ciała
912Białko oligoklonalne w PMR300,00

Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
75CK14,00
76CK-MB, aktywność20,00
77CK-MB, mass35,00
74hs Troponina I35,00
79Troponina T35,00
80Mioglobina35,00
81NT pro-BNP95,00
82BNP72,00
83Homocysteina55,00

Hematologia

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
4Morfologia krwi (podstawowa)11,00
85Retikulocyty12,00
87Płytki krwi12,00
592Mielogram80,00
593Leukocyty- badanie aktywności fosfatazy zasadowej w granulocytach75,00
587Oporność osmotyczna erytrocytów40,00

Serologia

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
90Grupa krwi45,00
91Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia)75,00
92Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie)40,00
94P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)35,00
95Bezpośredni test antyglobulinowy35,00
970Badanie przedtransfuzyjne (ICD-9: E20)
971Próba zgodności serologicznej 1 jednostka (ICD-9: E20)
972Próba zgodności serologicznej 2 jednostki (ICD-9: E20)
973Próba zgodności serologicznej 3 jednostki (ICD-9: E20)
974Próba zgodności serologicznej 4 jednostki (ICD-9: E20)
975Próba zgodności serologicznej 5 jednostek (ICD-9: E20)
976Próba zgodności serologicznej 6 jednostek (ICD-9: E20)
985Grupa krwi drugie pobranie0,00
989Grupa krwi u dzieci poniżej 4 miesiąca życia30,00
93Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi (odpis)15,00
3911HPA – 1, konflikt płytkowy – badanie przesiewowe120,00

Hormony płciowe

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
110FSH28,00
111LH28,00
112Estradiol28,00
113Progesteron28,00
114Prolaktyna28,00
115Test ciążowy12,00
116Beta-HCG35,00
117HCG wolna podjednostka beta45,00
118Estriol wolny40,00
119PAPP-A55,00
121DHEA-SO435,00
122DHEA40,00
123Androstendion32,00
124Testosteron30,00
125Testosteron wolny45,00
3342Dihydrotestosteron (DHT)***150,00
126SHBG35,00
12717-hydroksyprogesteron45,00
137AMH150,00
138Inhibina B180,00
139Makroprolaktyna120,00
3329Inhibina A200,00

HPV, cytologia

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
131Cytologia ginekologiczna15,00
136Cytologia cienkowarstwowa (LBC)75,00
3666Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. LBC150,00
396HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)150,00
3160HPV DNA HR genotypowanie, 12 typów: 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 (badanie dozlecane do badania 396)70,00
3161HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11,42,43,44,200,00
3162HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44195,00
397HPV mRNA met. PCR290,00
6030LBC+ HPV200,00
6032LBC+ HPV+ Chl.Trachomatis250,00
3196p16 i Ki67 – ekspresja białek300,00

Diagnostyka anemii

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
41Ferrytyna34,00
140Transferyna28,00
141Witamina B1236,00
142Kwas foliowy30,00
143Erytropoetyna50,00
144TIBC16,00
146Rozpuszczalny receptor transferyny90,00
3754Kwas metylomalonowy (MMA)300,00

Diagnostyka cukrzycy

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
950Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h)15,00
951Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h)20,00
953Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h)15,00
958OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0, 1, 2 h)20,00
do badań 950-958 wykonywanych w naszych Punktach Pobrań roztwór glukozy dodatkowo płatny 5,00 zł:
3613Przygotowanie do badania *roztwór glukozy do badania dostarczany przez pacjenta lub płatne w PP5,00
150Hemoglobina glikowana met. HPLC25,00
151Hemoglobina glikowana21,00
152Fruktozamina50,00
153Insulina34,00
886Insulina po obciążeniu (50 g glukozy 0,1,2)100,00
887Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2)100,00
888Insulina po obciążeniu (0,1)65,00
889Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3)130,00
3352Insulina po obciążeniu34,00
154C-peptyd30,00
3351C-peptyd  po obciążeniu30,00
155P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD)85,00
156P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)90,00
157P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo75,00

Diagnostyka chorób nowotworowych

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
186Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego)85,00
198ROMA ( Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka raka jajnika)95,00
199HE4 (jajnika)70,00
200PSA całkowity (prostata)30,00
3700PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)65,00
203Fosfataza kwaśna sterczowa (gruczoł krokowy)15,00
204CEA (jelito grube, żołądek, wątroba)30,00
205AFP (wątroba)34,00
206CA 125 (jajniki)35,00
207CA 15-3 (piersi, jajniki)40,00
208CA 19-9 (żołądek, trzustka, drogi zółciowe)40,00
209TPS (jajniki, szyjka macicy)60,00
210SCC – Ag (rak płaskonabłonkowy-szyjka macicy, głowy, szyi, przełyku, płuc, pochwy)85,00
211CYFRA 21-1 (niedrobnokomórkowy rak płuc)70,00
212CA 72-4  (jajniki,piersi,jelito grube)70,00
213Beta-2-mikroglobulina (guzy w kościach)60,00
3343Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych (gruczolak przysadki)130,00
215BRCA1 met. PCR (piersi)250,00
895CHEK2 met. PCR200,00
896BRCA2 met. PCR (piersi)200,00
893PALB2 met. biologii molekularnej200,00
3857Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej400,00
3858Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2 met. biologii molekularnej550,00
218S100 (skóra-czerniak, mózg-glejak wielopostaciowy)80,00
219NSE (Neuroswoista enolaza)-drobnokomórkowy rak płuc70,00
324HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka)170,00
3818SEPTYNA 9 (alternatywa kolonoskopii-rak jelita grubego)700,00
3899PCA3 w moczu – diagnostyka raka prostaty, ocena agresywności nowotworu2050,00

Układ immunologiczny

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
39Proteinogram20,00
245Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA (łącznie)50,00
246IgG20,00
247IgM20,00
248IgA20,00
3830IgD100,00
3241IgG1, podklasa160,00
3242IgG2, podklasa160,00
3243IgG3, podklasa160,00
3244IgG4, podklasa160,00
3245IgG1-4, zestaw podklas400,00
249Dopełniacz, składowa C-3c40,00
250Dopełniacz, składowa C-440,00
252HLA-B 27130,00
254Alfa-1-antytrypsyna70,00
255Alfa-1-trypsyna w kale80,00
257Ceruloplazmina35,00
258Haptoglobina40,00
259C1 inhibitor, aktywność130,00
260C1 inhibitor, stężenie130,00
261Łańcuchy lekkie kappa100,00
262Łańcuchy lekkie kappa w moczu120,00
263Łańcuchy lekkie lambda100,00
264Łańcuchy lekkie lambda w moczu120,00
3246Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda180,00
3247Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu200,00
3250Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda200,00
3258Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy120,00
3259Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy120,00
265Białko Bence’a-Jonesa w moczu16,00
266Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam)250,00
267Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu250,00
270Apo A145,00
272Apo B65,00
273Lipoproteina Lp(a)55,00
3838Interleukina 28B- genotypowanie, IL28B270,00
3753Koenzym Q1098,00
168Witamina D metabolit 25(OH)60,00
576Aldolaza40,00

Infekcje - badania w płynie mózgowo - rdzeniowym

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
358HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo180,00
913HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR150,00
914HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR150,00
916Borelioza IgG w PMR80,00
917Borelioza IgM w PMR80,00
918CMV (Cytomegalovirus) IgG w PMR120,00
919CMV (Cytomegalovirus) IgM w PMR120,00
3189Zapalenie opon mózgowych (Meningitis) w PMR met. PCR, 12 gatunków patogenów (Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptokoki grupy B, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, enterowirusy, HSV1, HSV2, VZV, CMV, EBV, HHV6.)460,00
3190Zapalenie opon mózgowych (Meningitis) w PMR met. PCR – HSV1, HSV2, VZV, CMV, EBV, HHV6280,00
3191Kiła (Treponema pallidum), FTA w PMR85,00
3562TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu),IgG met.ELISA w PMR150,00
3564EBV (Epstein-Barr wirus) IgG w PMR65,00
3565EBV (Epstein-Barr wirus) IgM w PMR65,00
3576Borelioza IgG, wskaźnik PMR/surowica met. ELISA120,00

Infekcje / medycyna podróży (Materiał do badań pobieramy od poniedziałku do czwartku)

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
339Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot300,00
348Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka, met. Western Blot400,00
349Toksoplazmoza wrodzona, profil porónawczy IgM matki i dziecka, met. Western Blot400,00
359Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i dziecka, met. Western Blot400,00
487Bąblowica (Echinococcus multilocularis), IgG met. Western Blot320,00
697Wągrzyca (Taenia solium) IgG, met. Western Blot300,00
3101Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi.150,00
3102Filarioza badanie mikroskopowe krwi150,00
3103Borelioza, IgG w surowicy i PMR, met. Western Blot210,00
3104Borelioza, IgM w surowicy i PMR, met. Western Blot200,00
3167Gorączka Denga IgG, met ELISA210,00
3166Gorączka  Denga IgM, met ELISA210,00
3155Malaria (Plasmodium spp.) parazytemia badanie mikroskopowe krwi.155,00
3156Gorączka Q  (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA210,00
3157Gorączka Q (Coxiella burnetii)  IgG, met. ELISA210,00
3159Schistosomoza IgG, met. Western Blot300,00
3163Malaria (Plasmodium faliciparum) IgG, met.II F160,00
3165Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot300,00
3215Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot275,00
3217Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP)100,00
3235Kał, hodowla w kierunku nicieni (Strongyloides, Ancylostoma, Necator)100,00
3236Kał – pasożyty tropikalne120,00
3237Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym140,00
3238Pasożyty tropikalne w moczu110,00
3239Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocysty w kale120,00
3231Pneumocystoza (Pneumocystis jiroveci), oocysty w plwocinie met. DIF270,00

Fibrotest / Fibromax - materiał pobierany tylko w Laboratorium Centralnym

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
3751FibroTest- badania120,00
3651FibroTest- raport450,00
3752FibroMax- badania140,00
3652FibroMax- raport575,00

Monitorowanie leków

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
500Lit, ilościowo20,00
501Karbamazepina, ilościowo50,00
502Kwas walproinowy, ilościowo50,00
503Fenytoina, ilościowo50,00
504Fenobarbital, ilościowo50,00
505Digoksyna, ilościowo40,00
508Paracetamol, ilościowo50,00
510Teofilina, ilościowo50,00
511Cyklosporyna A, ilościowo140,00
513Takrolimus, ilościowo200,00
4921Tioguanina we krwi, ilościowo235,00

Toksykologia - środki uzależniające

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
522Metamfetamina w moczu, jakościowo15,00
525Kokaina w moczu, jakościowo15,00
527Morfina w moczu, jakościowo15,00
3015Metadon w moczu, jakościowo15,00
3027Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościwo15,00
3076Benzodiazepiny w moczu, jakościowo15,00
3077Barbiturany w moczu, jakościwo15,00
521Amfetamina w moczu, jakościowo15,00
523Ecstasy w moczu, jakościowo15,00
528Marihuana w moczu, jakościowo15,00
3091Acetylocholinesteraza krwinkowa150,00

Toksykologia - metale - specjalne probówki - system zamknięty

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
554Cynk w moczu, ilościowo60,00
555Cynk, ilościowo50,00
556Miedź, ilościowo50,00
557Miedź w moczu, ilościowo50,00
558Ołów we krwi, ilościowo50,00
559Ołów w moczu, ilościowo70,00
561Kadm we krwi, ilościowo50,00
562Kadm w moczu, ilościowo70,00
560Rtęć w moczu, ilościowo130,00
3095Selen, ilościowo w surowicy90,00
3261Jod, ilościowo250,00
3262Jod w DZM250,00
3083Chrom w moczu160,00
3098Chrom w surowicy100,00
3099Nikiel w surowicy140,00
3912Aluminium (glin) w surowicy130,00
3913Mangan we krwi100,00
3918Tytan w surowicy100,00
3910Kobalt100,00
3922Metale (Nikiel, Kobalt, Chrom, Mangan, Tytan, Aluminium)400,00

Witaminy

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
141Witamina B1236,00
167Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2250,00
168Witamina D metabolit 25(OH)60,00
3184Witamina B3 (Niacyna)180,00
3346Witamina C (Kwas askorbinowy)150,00
3380Witamina A (Retinol)100,00
3381Witamina B1 (Tiamina)150,00
3382Witamina B2 (Ryboflawina)150,00
3383Witamina B5 (Kwas pantotenowy)150,00
3384Witamina B6 (Pirydoksyna)140,00
3385Witamina H (Biotyna)150,00
3386Witamina K1150,00
3344Witamina E w surowicy140,00

Autoimmunologia

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
600PPJ test przesiewowy (ANA1) met. IIF
600PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy (obecność PPJ) – zalecane badanie nr 3280 z mianem!!!50,00
601PPJ (ANA2) met. IIF, DID ENA screening – typ świecenia, miano oraz swoistość70,00
602PPJ (ANA3) met. Immunoblot  (15 antygenów)-identyfikacja przeciwciał przeciwjądrowych (RNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,PM-Scl100,Jo1,Centromer B, PCNA,dsDNA,nukleosomy, histony,rybosomalne białko P,AMA-M2)120,00
605PPJ (ANA4) met.IIF i immunoblot (15 antygenów)-GOLD STANDARD-typ śwecenia i miano antygeny jak ANA3130,00
619PPJ (ANA5) met.IIF i immunoblot ENA (7 antygenów: nRNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,Jo-1),miano110,00
3297PPJ (ANA6) met. Immunoblot ENA (7 antygenów: nRNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,Jo-1),jakosciowo100,00
3306PPJ (ANA7) met. ELISA (9 antygenów: nRNP/Sm,SS-A,SS-B,Scl-70,Jo-1,PCNA,PM-SCL,Rybosomalne białko P, Sm),jakosciowo70,00
3281PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów) Określana jest swoistość antygenów ENA: La, Ro, Jo-1, Scl, nRNP, Sm60,00
3280PPJ (ANA9) met.IIF,typ świecenia, miano (badanie 600+miano świecenia)-dawne nasze ANA1,550,00
695PPJ (ANA10) met. IIF i DID ENA (6 antygenów: Sm,RNP,La/SS-B,Scl-70,Jo-1,Ro/SS-A),miano90,00
3290Panel autoprzeciwciał (ch.tk.łącznej, vasculittis, ch.autoimmunologiczne wątroby) met.BLOT170,00
3279PPJ SES (SES-ANA) met.IIF65,00
3297PPJ, antygeny rozpuszczalne (ENA) met.immunoblot (nRNP/Sm, Sm, SS-A,Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1)160,00
3298PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA60,00
3299PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA60,00
3300PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA65,00
3301PPJ anty-Jo-1 met. ELISA60,00
3302PPJ anty-Scl-70 met. ELISA60,00
3303PPJ anty-Sm met. ELISA60,00
3304PPJ anty-Sm/RNP met. ELISA60,00
3305PPJ przeciw histonom met. ELISA65,00
3307P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met.IIF90,00
603P/c. p. dsDNA met. IIF60,00
604SLE, półilościowo25,00
606P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF90,00
608PPJ panel Myositit met. Immunoblot (Mi-2,Ku,PM-Scl 100,PM-Scl 75,Jo-1,SRP,pl-7,pl-12,EJ,OJ,Ro-52)160,00
609PPJ panel sklerodermia met. Immunoblot (Scl-70,CENP A, CENP B,RNA Pol III 11 kDa,RNA Pol III 155 kDa,fibrylarna,NOR-90,Th/To,PM-Scl 100,PM-Scl-75,Ku,PDGFR,Ro-52)200,00
610P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF50,00
611P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF70,00
612P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF60,00
613P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF60,00
614P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF60,00
615P/c. p.antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1)met.immunobloting140,00
616Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LPS, anty-SLA) met. IIF, DID120,00
617Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. Immunobloting140,00
618Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF80,00
3296Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF50,00
3289Panel celiakia IgA(DGP IgA, tTG IgA) met.BLOT120,00
3288Panel celiakia IgG(DGP IgG, tTG IgG) met.BLOT120,00
620P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF70,00
621P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF70,00
622P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF100,00
623P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF60,00
624P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF60,00
625P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF100,00
626P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF100,00
627P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF100,00
628P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF150,00
629P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF60,00
630P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF60,00
631P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie)  met. IIF)100,00
632P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA60,00
633P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA60,00
634P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i  IgA met. ELISA100,00
636P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa70,00
637P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot90,00
638P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA70,00
639P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA70,00
640P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA40,00
641P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA40,00
642P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA70,00
643P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA60,00
644P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA60,00
645P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA100,00
646P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA60,00
647P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA60,00
648P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie)  met. ELISA100,00
649P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA60,00
650P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA60,00
651P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie)  met. ELISA100,00
652P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA70,00
653P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA70,00
654P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie)  met. ELISA100,00
655Antykoagulant toczniowy90,00
656P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina  (aPS/PT), IgG80,00
657P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina  (aPS/PT), IgM80,00
658P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM140,00
659Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe600,00
660P/c. p. antygenom jajnika met. IIF100,00
661P/c. p. antygenom łożyska met. IIF (APA)90,00
662P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF100,00
663P/c. p. plemnikom  met. IIF (ASA)70,00
665P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met.RIA250,00
668P/c. przeciwko titinie200,00
669P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF90,00
670P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA150,00
671P/c. p. mięśniom pop. pr. i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF100,00
672P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF80,00
673P/c. p. czynnikowi wew. Castle’a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF90,00
674P/c. p. blonie podst. kłęb. nerk.(anty-GMB) i błonie pęch. płucnych met. IIF130,00
675P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GMB) met. IIF110,00
676P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF90,00
677P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF110,00
678Panel jelitowy (p/c. p. kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit, ASCA, ANCA) met. IIF200,00
679P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF70,00
680P/c. p. korze nadnerczy met. IIF110,00
3240Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, panel przeciwciał IIF (Anty-NMDA, anty-GABA, anty-AMPA R1, anty-AMPA-R2, przeciw podjednostkom kanałów potasowych bramkowanych napięciem (VGKC) – anty-CASPR2 i anty-LGI-1550,00
3275P/c. przeciw akwaporynie 4 met. IIF160,00
686P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF60,00
687Badania tkankowe100,00
688P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF110,00
689P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF100,00
690Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF100,00
3254P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG200,00
3255P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM200,00
217Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot ( a-Ri, a-Hu, a-Yo, a-GAD, a-MAG, p/c. p. mielinie,a-CV2.1; a-PNM2/Ta; a-Amfifizyna; a-SOX1; a-Titin; a-R)ec)300,00

Alergia pokarmowa IgG-zależna (Typu III)

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
4220Panel IgG4 oddechowy 30220,00
4221Panel IgG4 pokarmowy 30220,00
4050IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG350,00
4051IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4350,00
4052IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG480,00
4053IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4480,00
4054IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG900,00
4055IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4900,00
4056IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG1550,00
4057IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG41550,00
3251ImuPro SCREEN+ (44 alergeny)480,00
3252ImuPro BASIC (90 alergenów)950,00
3253ImuPro COMPLETE (270 alergenów)1800,00
878ISAC test, panel alergenów1450,00
3265FoodScan IgG, 961200,00
3266FoodScan IgG, 1121500,00
3267FoodScan IgG, IgA,961800,00
3268FoodScan IgG, IgA,1122500,00
3890FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR190,00
3891Geno Diag Dieta- geny metabolizmu i otyłości750,00
3892Geno Diag Dieta- geny metabolizmu (dozlecane do 3890)706,00
3888GENOdiagDIETA – geny nietolerancji pokarmowych850,00
3889GENOdiagDIETA – geny metabolizmu witamin i antyoksydantów800,00
3893GENOdiagDIETA – pełny profil nutrigenetyczny1920,00
3919Omega Test (profil kwasów tłuszczowych: Omega 3, Omega 6, Jednonienasycone kwasy tłuszczowe, Nasycone kwasy tłuszczowe, Tłuszcze TRANS)499,00

Mikrobiologia

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
1000Wymaz z gardła38,00
1001Wymaz z nosa38,00
1002Wymaz z nosogardzieli38,00
1003Wymaz z jamy ustnej38,00
1004Wymaz z języka38,00
1005Wymaz z dziąseł38,00
1006Wymaz z zębodołu38,00
1008Wymaz z migdałków38,00
1009Wymaz z krtani38,00
1010Wymaz z ucha prawego38,00
1011Wymaz z ucha lewego38,00
1014Wymaz z worka spojówkowego OP38,00
1015Wymaz z worka spojówkowego OL38,00
1018Wymaz z przełyku38,00
1020Wymaz ze zmian skórnych38,00
1021Wymaz z pępka38,00
1022Wymaz z rany38,00
1024Wymaz z czyraków38,00
1025Wymaz z owrzodzenia38,00
1027Wymaz ze stopy cukrzycowej38,00
1028Wymaz z przetoki38,00
1032Posiew z odleżyny38,00
1033Wymaz ze skóry38,00
1034Wymaz z pachwiny38,00
1040Wymaz z ujścia cewki moczowej38,00
1041Wymaz z cewki moczowej38,00
1042Wymaz spod napletka38,00
1043Wymaz z warg sromowych38,00
1045Wymaz z pochwy38,00
1047Wymaz z kanału szyjki macicy38,00
1050Wymaz z prącia38,00
1051Wymaz z okolicy odbytu38,00
1052Wymaz z odbytu38,00
1100Mocz posiew28,00
1101Kał posiew38,00
1103Plwocina posiew38,00
1110Nasienie posiew38,00
1123Wydzielina z dróg oddechowych38,00
1200Inny materiał posiew38,00
1311Wymaz z pochwy w kierunku GBS25,00
1312Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowca grupy B25,00
1350Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.)25,00
1127Krew pediatryczna posiew (bad. bakter.)-tylko dla kontrah.90,00
1128Krew posiew (bad. bakter.)-tylko dla kontrah.90,00
1129Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.)-tylko dla kontrah.90,00
1725Wymaz z rany tlenowo+beztlenowo (bad.bakt.)-tylko dla kontrah.100,00
1900-1905Antybiogram (każdy szczep bakterii patogennych)w cenie badania
1950-1954Identyfikacja bakterii

Pobranie materiału

Kod badaniaNazwa badaniaCennik
3605Usługa – pobranie materiału5,00
3611Usługa – pobranie materiału u dzieci8,00
3601Karta Stałego klienta (duplikat)10,00
3614Transport materiału w suchym lodzie120,00